Fortsatt blåsigt kring vindkraften

Idag blåser det så in i, här i Helsingborg. Ingen bra dag för vindkraften. Undrar om gemene man känner till att vindkraftverk måste stängas av när det blåser för mycket? Kanske tror allmänheten att ju mer vind desto mer el?
Nåväl. Med anledning av blåsten tänkte jag servera er lite nytt om vindkraften.
I Örkelljunga planeras det till exempel för 150 meter höga vindsnurror ute i skogen. 150 meter är, för Skånebevandrade, nästan lika högt som Turning Torso (190 meter). Malmös Kronprins är bara 82 meter hög och DN-skrapan i Stockholm är 84 meter.
Och i Hylte kommun försöker vindkraftsbolaget HS Kraft köra över både kommunledningen och invånarna. Tidigare hade kommunen planer på att bygga vindsnurror i Femsjötrakten, men efter omfattande protester från boende och påpekande från länsstyrelsen om att naturvärdena i området skulle drabbas negativt togs området bort som lämpligt för vindkraft.
Vindkraftföretaget HS Kraft drar dock inte tillbaka sin ansökan om ett tillfälligt bygglov för en knappt 100 meter hög vindmätningsmast, på en fastighet nordväst om Femsjö, skriver SR.
I Piteå har företaget Koab fått skrinlägga planerna på en jättelik vindkraftpark ute i skärgården. Målet var att bygga 132 vindsnurror men planen har mött stort motstånd bland skärgårdsbefolkningen som bland annat bildat en aktionsgrupp.
”Vi vill inte ha 132 Eiffeltorn i vår skärgård”, sa Sture Grahn från Stenskär i samband med att gruppen 2007 överlämnade ett remissyttrande till kommunstyrelsen.
Och på Gotland protesterar Gotlands Ornitologiska förening mot vindkraftverk längs Gotlands kuster.
Visst verkar det som om de enda som egentligen vill ha vindkraft är polikerna och så förstås företagen som bygger vindsnurrorna?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Konstigt att man skulle behöva bygga en 100 m hög mast för att mäta vinden i Femsjö? Det borde gå lika bra med en ballong.

 2. Peter Stilbs

  Dagens tryckta Ny Teknik har en tänkvärd uppföljning till följande artikel om vindkraftens subventionerade drömvärld:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article578562.ece 

 3. ”150 meter höga vindsnurror” betyder det att stolparna är 150 meter höga? Och  att propellerbladen kommer att sticka upp ännu högre?
  Jag begriper helt enkelt inte hur myten har uppkommit att vindkraftsel är miljövänlig. Fakta säger ju motsatsen. Fåglar och fladdermöss blir dödade, propellerbladen ger upphov till massor av buller som stör både människor och djur, och vindsnurror behöver nästan hundraprocentig uppbackning av reservkraft som ständigt är beredd att anslutas till nätet ifall det plötsligt börjar blåsa för lite eller för mycket. Den reservkraften kommer ganska säkert från konventionella energikällor, till exempel koleldade kraftverk. Då är ju absolut ingenting vunnet om det är minskning av växthusgasutsläpp man är ute efter.
  Danmark är ju känt för att ha mest vindkraftsel i världen. Mindre  känt är att ingenting av den används i danska elnät. Den exporteras till Norge och Sverige, som har massor av vattenkraft, som snabbt kan slås på och av för att kompensera för vindkraftselens oberäknelighet. Med en mångdubbling av vindkraftselproduktionen, som politikerna säger sig vilja ha, kommer den vattenkraften inte att räcka till för allt den behövs till.

 4. Hej!
  Det enda glädjande med många vindkraftverk skulle väl vara att – vid en viss volym – så lyfter hela konkarongen och far iväg! Dyr, men glädjande, flygtur!

 5. Christopher E

  Kan tillägga till länklistan att i Svd beskrevs vindkraften vara i ett stillestånd av ekonomiska orsaker nyligen.
  I dagens Hallands Nyheter (bara pappersupplagan) meddelas att ”Vindkraft till havs hotas om statligt stöd uteblir”. Jag önskar verkligen jag kunde länka detta…
  Ola Gejervall, delägare i Universal wind Offshore, som vill muddra omring 150 000 m3 havsbotten på det synnerligen artrika Stora Middelgrund i Kattegatt för att där uppföra 108 jättesnurror i 200-metersklassen…. är enligt artikeln ”inte munter”:
  ”Får vi inte fram ett svenskt ersättningssystem som stödjer den havsbaserade vindkraften så kan inte projektet fullföljas [ ] det går helt enkelt inte att få ihop ekonomin. [ ] Jag önskar jag kunde säga vad regeringen håller på med. Men medan i stort sett alla andra länder stöder sin vindkraft till havs så har vi i Sverige inte något system alls, säger han kritiskt”.
  Är det inte äckligt? För att förstöra vår natur ytterligare skriker exploatörerna efter ännu högre subventioner, från en redan hög nivå. Medan de nyttiga idioterna i miljörörelsen lurats i att vindkraft är ”lönsamt”. Lägg ner sk-tprojektet, så tjänar både djur och människor på det.
  Att det går dåligt för vindkraftsindustrin framkallar också extra skadeglädje.

 6. UnoK

  Att låta vattenkraft fungera som reservkapacitet förefaller mig vara ”hål i huvet”. Har man väl byggt ett vattenkraftverk ligger det väl ingen besparing i att inte ”köra”? 
  Förefaller därför konstigt att danskarna inte själva använder den vindkraft de får för att reducera användingen av egna kolkraftverk – dessa kostar ju pengar när de kör.

 7. UnoK
  ”hål huvet”  är milt uttrykt. Storskala centralregulerad vindkraft är  totalt vansinn. Istället för att bara ”blåsa av” vindkraften så låter regeringen öppna för översvämming av Norrlandsälverna för att effektreglera. Möjligen är detta oxå en machivellisk triangulering i raden av flera. Risken med sådan kynism är ”unintended consequences” – dvs att ironin inte går hem och att Reinfeldt risikerar tas på allvar.  Om tillräckligt prestige, pengar och möda är investerat, blir resultatet istället annorlunda än det planerade NJET i slutändan ändå. 
  Själv med CO2 som parameter finns INGET ATT VINNA med vind.  

 8. Christopher E

  UnoK:
  I en mycket liten skala skulle det väl fungera; den tiden vattenkraften inte används lagras vattnet i dammarna. Förlusten kommer om man tvingas släppa vatten förbi utanför turbinerna.
  Men med den mängden vindkraft som politikerna vill ha funkar det inte alls, och när det blåser skulle man få en kapitalförstöring när vattenkraft som hade kostat en bråkdel av kilowattpriset ratas till förmån för svindyr vindel.
  Att köra kärnkraften på lägre effekt för att släppa fram dyr vindel är givetvis samma vansinniga kapitalförstöring.

 9. Christopher E

  Ellings kommentar påminner mig om att de större svängningar i vattenmagasinen som kommer av att använda vattenkraft som buffert givetvis också leder till större miljöförstöring.
  Håller med dig, Elling. Det finns inget bra med vindkraft.

 10. UnoK

  Elling och Christopher E:
  Slutsatsen av era kommenarer blir för mig att när det finns ”normalvatten” så kan man lika gärna köra som att stå still. Vattenmängden varierar säkert år från år, men verken (dammarna) är väl byggda för något slags normalår. Ingen mening med att överfylla för att sen få släppa förbi ”tomme” när nästa vårflod kommer.

 11. Christopher E

  UnoK,
  Ja, jag håller med. Pressar man vattenmagasinen som buffert ökar risken för att släppa förbi vatten i onödan.
  I vilket fall räcker inte vattenkraften för att jämka regeringens vindkraftsmål, så när det inte blåser behövs reserver i form av kol-, gas- och oljeelade kraftverk. Egna eller importerat från andra.

 12. Inte bara det. Vattenkraften måste tom byggas ut om vind skal stå för 30%. Det hela är en enda stor mardröm utan vinst, varken tekniskt eller ekonomiskt, för andra enn subventionerade vindflöjlar. 

 13. Maggie, på sid 194 i din och Lars bok står det att ett s k 2MW-vindkraftverk på land kostar 30 miljoner kronor!!!
  Det låter helt sanslöst dyrt.  Är det den normala storleken på vindkraftverken eller finns det ännu dyrare?

 14. Björn

  Är det inte vansinnigt att bygga vindkraftverk som är belastade med så många negativa effekter. Fungerar inte när det blåser för litet–fungerar inte när det blåser för mycket–varje uppfört kraftverk måste ha backup–installationen skadar naturen–ljudliga störningar–förfular stora områden–skadar människors psykiska balans–tvingar människor att flytta från bygden–osv osv. Det är sunda förnuftet som får människor att reagera mot en kraftform som inte har något berättigande.

 15. kalle s: Uppgifterna om vad det kostar att bygga ett vindkraftverk varierar. Vissa säger att ett 2MW-verk kostar uppåt 40 miljoner att uppföra. Havsbaserade vindkraftverk är ännu dyrare att bygga. Ett typiskt vindkraftverk som byggs idag har en effekt på mellan 1 MW och 3 MW. Det finns också serietillverkade verk på 5 MW och prototyper i drift med effekten 6 MW.

 16. Steve

  Wind farm ’kills Taiwanese goats’
  BBC, 21 May 2009 13:33 UK
  A large number of goats in Taiwan may have died of exhaustion because of noise from a wind farm.
  .  A farmer on an outlying island told the BBC he had lost more than 400 animals after eight giant wind turbines were installed close to his grazing land.
  .  The Council of Agriculture says it suspects that noise may have caused the goats’ demise through lack of sleep.
  .  One night I went out to the farmhouse and the goats were all standing up; they weren’t sleeping  (Farmer Kuo Jing-shan)
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8060969.stm

 17. Peter Stilbs

  Pär Holmgren hävdade en gång i ett eMail till Fred Goldberg att ett litet vindkraftverk betalar sig på några månader. Undrar om han sprider sådana budskap i bygderna ?

 18. Peter S: Tja, de minsta vindsnurrorna kostar bara 25 tusen. 🙂

 19. Iven

  Enligt kraftbolagen har man vissa problem att lägga kraftledningar i skogsterräng under mark. Därför har man mest luftledningar i skogstrakter. På vintern blir det då ofta strömavbrott, när ledningarna inte klarar snöfall. Bygger man vindkraftparker i skogen, tillkommer också det problemet, förutom stiltje och storm. 🙂
  Hur mycket tänker de ansvariga vid planeringen av vindkraft,
  tänker de alls? 🙂

 20. karlsson

  Använde vi inte vindkraften en gång i tiden. Väderkvarnar och segelbåter var en gång i tiden höjden av teknisk utveckling. Undrar varför den utvecklings kedjan i praktiken dog ut? Och om några slutsatser kan dras av detta?

 21. Labbibia

  Det är inget fel på vindkraft. (Segelbåtar) Det är de korkade miljötaliban- förhoppningarna på vindsnurrorna som det är fel på.

 22. Gunnar Littmarck

  Felet med är inte vindkraft utan subventioner av ett hopplöst energisystem.
  Personligen har jag alltid gillat vindkraftverk, men håller på att ändra mig då jag inte kan låta bli att tänka på den dumhet och maktfullkomlighet som ligger bakom verken i Sverige.
  Om någon vill ha dyr och osäker elkraft så borde de har rätt till det, jag vill det, för jag gillar stora saker som brummar och snurrar, så kan jag klättra upp med en fettspruta, mäta lite här och där, oja mig och jämföra med april 97…
  Jag älskar vindkraft, men hatar subventioner i alla former, från barnbidrag, u-hjälp till kultur och idrottsstöd.
  Subventioner är bara för hög skatt.
  Det skulle bara vara vettigt om politiker kunde hushålla med skapande resurser bättre än konsumenter och de som skapar.
  Subventioner till förståndshandikappade är jag för, så dagens ersättning till politiker och byråkrater måste kanske vara kvar en tid.

 23. Björn

  Politikerna strider om hur många vindkraftverk vi skall ha, om behov av backup vid otillräcklig vind till vindkraftverken, om kärnkraftens vara eller icke vara, om gas och biobränslens förträfflighet, om fosilanvändning som bränsle, om vattenkraftens utbyggnad, osv osv. Partiernas olika ideologier begränsar deras tanke och handlingsfrihet vilket i slutändan kan leda till ett samhälle utan tillräcklig energitillgång. Därför kan man hävda att energifrågorna är för komplexa och teoretiska för att hamna på politikernas bord. Vi måste kunna lita på att vi alltid har tillgång till en stabil och säker energitillgång där tekniskt och ekonomiskt optimalt tänkande är ledstjärnan.  

 24. UnoK

  Björn:
  I begynnelsen var Ordet.
  I slutet var Kärnkraft.

 25. Björn #23
  Ett energiparti som har makten? Vilket av dom? Det som vill att vi ska klara oss som förr, eller det som vill att vi ska skaffa oss mer energi?
  Jag antar att du skojar. Politik handlar om mycket, mycket mer än vindkraftverk och energiproduktion.
  Barnomsorg, skola, sjukvård, äldreomsorg, infrastrukturer…
  … ja du fattar kanske.

 26. Björn

  Uffeb [25]; Det är väl uppenbart att det handlar om energifrågor och ingenting annat. Energifrågan får inte vara föremål för populism. Fel hanterat kan vi stå inför ett havererat energisystem med förödande konsekvenser som följd.

 27. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A  Jönsson
  Påståendena om att  haven försuras på grund av  den sentida ökningen av CO2-halten i atmosfären ger vindkraften  och Miljöpartiet  mer vind i seglen. 
  De tre  politiska honnörsorden lyder
  1
  Vindkraft
  2
  Etanol
  3
  Ekologiskt jordbruk
  Alla tre har samma  innebörd
  SUBVENTIONER  PÅ  SKATTEBETALARNAS  OCH  EL-KONSUMENTERNAS  BESKOSTNAD.
  Vinnare
  a
   Miljöpartiet,
  b
  De bönder som upplåter mark
  3
  Vindkraftsbolagen och  Svenska  Lantmännens etanolfabrik
  Kjell-A  Jönsson