En fossilfri värld 2050 – en stor klimatbluff

Ofta får vi höra av klimatalarmisterna att jorden måste ha noll utsläpp av växthusgaser år 2050. Fossila bränslen ska då ha försvunnit. Miljöpartiet i Sverige går ännu längre och kräver att diesel och bensin inte ska få säljas i Sverige från år 2030. Vi ska nu via BP:s årsrapport och enkel matematik visa hur orimligt detta är. Inte bara lite orimligt utan totalt vansinnigt.

I årsrapporten används energienheten Mtoe som är en förkortning för million tonnes of oil equivalent. Det motsvarar energin när en miljon ton råolja förbränns. Om vi omvandlar 1 Mtoe så kan vi få 11.63 TWh (11.630.000.000.000 Wattimmar) eller 1.33 GWy (GigaWatt år).  För att sätta det i praktiskt perspektiv så producerade Forsmark 3 alla reaktorer år 2014 25.35 TWh. Detta motsvarar 2.18 Mtoe.

BP_2018_World-Cons

I BP:s rapport sid 9 framgår att världens konsumtion av fossila bränslen år 2018 var 11744 Mtoe. 2017 var konsumtionen 11467 Mtoe. Ökningen på ett år är 277 Mtoe. Sverige förbrukade 2018 17.5 Mtoe fossila bränslen. Sveriges del av världsförbrukningen är 0.0015 eller 1.5 promille. Om Sverige späker sig och förbjuder all bensin, diesel, olja och kol märks det inte ens sett till hela världens förbrukning. Redan efter tre veckor är världsförbrukningen tillbaka till den gamla nivån om Sverige helt upphör med fossila bränslen idag.

Roger Pielke Jr. har gjort lite räkneövningar på att i världen ersätta fossila bränslen till år 2050. Det är 11161 dagar kvar till år 2050 och 11865 Mtoe (mina siffror 11744) ska ersättas. Det blir drygt 1 Mtoe per dag.

Omräknat till kärnkraftverk måste ett nytt 1.5 GW kärnkraftverk tas i bruk VARJE DAG de närmaste 30 åren. Om det inte går så provar vi med solceller. Enligt uppgifter från en sajt av amerikanska regeringen behövs 3 miljoner solpaneler för att producera 1 GW. Enligt Pielke behövs 3.000.000 x 11.865 = 35.595.000.000 solpaneler för att ersätta fossila bränslen till 2050. För vindkraft skulle det behövas 430 nya vindkraftverk varje dag fram till år 2050.

Haka inte upp dig på att siffrorna inte stämmer exakt. Det är ett räkneexempel och kan säkert ha fel uppåt och nedåt med 20%. Men det visar hur omöjligt det är att bli av med fossila bränslen. Ovanstående är räknat på dagens förbrukning som ständigt ökar, se nedan. Det finns inga tecken på att olja, gas eller kolkonsumtionen kommer att minska i världen fram till 2035.

BP_2018

Olja

Kända reserver 2018 är 1730 tusen miljoner fat. 2008 var reserven 1494 tusen miljoner fat och 1998 1141 tusen miljoner fat. Talet om ”peak oil” har varit en bluff i decennier. Visst finns det områden som har haft peak oil men inte sett till hela världen. Bättre metoder att utvinna olja spelar också en stor roll.

Betraktar vi bara oljekonsumtionen och utesluter gas och kol var världens förbrukning år 2018 4662.1 Mtoe. I Sverige var den 14.8 Mtoe. Även här är Sveriges del löjligt låg sett till världens konsumtion.

Preem vill bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Det är nu tveksamt om det går igenom. På sid 27 i BP:s rapport framgår att Sverige idag har kapacitet att raffinera 454 tusen fat olja per dag. I hela världen finns kapacitet om 100049 tusen fat per dag. Om Preem inte får bygga ut så blir det något annat land som raffinerar. Troligen inte alls lika miljövänligt.

Oljepriset har historiskt gått upp och ner en hel del. Brentoljan ligger 2018 på $71.3 per fat. 2017 låg priset på $54.2 per fat, se sid 24 i rapporten.

Kol

De länder som har de största reserverna är USA, Ryssland, Kina och Australien. Totalt har de fyra länderna 66% av världens kända tillgångar. Sett till produktionen leder Kina stort med 46.7% av världens produktion och 1829 Mtoe. Kina leder konsumtionen stort med 50.5% av världens konsumtion (1906.7 Mtoe).

Koldioxidutsläpp

Sveriges utsläpp 2018 var 44.8 Mton CO2, se sid 57. I världen var den 33890.8 Mton. Ökningen i världen var på ett år 648 Mton. Sveriges del av koldioxidutsläppen är 0.00132 eller 1.32 promille. Om Sverige upphörde med alla koldioxidutsläpp nu idag så tar det mindre än fyra veckor innan utsläppen är tillbaka på nivån innan Sverige upphörde med sina utsläpp. Någon som tror Sverige kan rädda världen genom att vi slutar flyga, blir veganer och slutar äta kött, slutar åka med våra bensin- och dieselbilar?

Den som räknar på vad det skulle kosta att ersätta fossila bränslen med andra energislag inser snabbt att det är helt orealistiskt att fossila bränslena är borta till 2050. Det kommer inte att hända. Talet om att ta bort fossila bränslen till 2050 är en del av klimatbluffen.

Off-topic

Greta Thunbergs prat om jordens undergång och vi bara har tio år på oss att rädda jorden är politiska floskler. Greta kan inte något naturvetenskapligt om klimatet. Att svensk media lyfter fram barnet Greta är ren propaganda. Svenska journalister, t.ex. Expressens nya klimatredaktion, har inget med naturvetenskap att göra. De är rena propagandister. Konsekvensanalyser klarar varken svenska politiker eller svensk media.

Expressens ”klimatredaktion” ska ledas av Emma Boethius. På hennes jobbprofil står som första merit – Skilled in Storytelling.

Emma_Boethius

Det blir garanterat många klimatsagor från Expressen framöver.

Referenser

BP Statistical Review of World Energy 2019

Financial Post

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan Tisell

  Bolund är ännu värre. Bilbränsle skall ersättas med BIOBRÄNSLEN på dryga 10 år!

  Jag brukar ange följande uppskattning:

  Matolja och diesel/bensin har ungefär samma värmevärde/kaloriinnehåll.

  En vuxen man behöver ekvivalent kalorier från 3 dl matolja.

  Vem skulle nöja sig med 3 dl/dag till bilen?

  Om dagens I-länder skulle köra på biobränslen behövs ett eller ett par jordklots odlingsareal till.

  Och om alla i världen skulle ha lika många bilar per capita…

  Ja, då behövs väl ca 5-6 jordklot till!

 2. Matz Hedman

  Tack Per!

  ”Omräknat till kärnkraftverk måste ett nytt 1.5 GW kärnkraftverk tas i bruk VARJE DAG…” osv har nu för alltid programmerats in i min minnesbank.

  OT
  Lennert Bengtssons bok finns nu att beställa här:
  https://www.bokus.com/bok/9789188729262/vad-hander-med-klimatet/

 3. Ulf

  Jag har inga problem med reducera fossila bränslen mitt problem är att göra det i panik till enorma kostnader.
  I modern tid så ligger ekonomi bakom så gott som 100 procent av alla krig. Även ekonomi ligger bakom så gott som alla stora miljökatastrofer i form av usla ekonomiska styrsystem. Att då dra igång stora panik omställningar är som att be om ekonomiskt krisläge och krig och elände.
  Nu är klimathysterin mest utbredd i några västländer. De stora länder som ökar koldioxid utsläppen är i princip ointresserade av frågan typ Kina och Indien. Däremot är de flesta utsläppare intresserad av ren luft men det har inte med koldioxiden att göra som en del tror. Världen kommer därför åtminstone 20-30 år kraftigt öka sina koldioxidutsläpp.
  Sedan kan det vara rationellt för länder som Frankrike och Sverige att tjata om koldioxiden för att förbättra vår relativa position eftersom vi har så lite koldioxid utsläpp. Speciellt Frankrike har mycket makt att vinna inom EU genom att relativt förbättra sin ekonomiska position mot Tyskland. Problemet är dock att det bara innebär att EU tappar i konkurrenskraft gentemot resten av världen eftersom resten av världen skiter i Frankrike och Sverige med för den delen. Detta är förstås ännu sannare om Trump blir omvald. Men även om det inte sker är det ändå sant. För den som tror att Kina Indien m fl ska i praktiken ansluta sig till 2050 är mer än lovligt korkad.

 4. Ivar Andersson

  Noll utsläpp av växthusgaser innebär att vatten, sol, vind, biomassa och kärnkraft är de energislag som finns. Sverige ska bara ha förnybar energi och då försvinner kärnkraften och vi ska lita på vatten, sol, vind och biomassa. Det blir en utmaning som heter duga.

 5. Lars Cornell

  # I.A. Nej, det är inte en utmaning utan omöjligt. Det skulle behövas fyra klot för det. Hur får man tag i fyra klot?

 6. Lennart Bengtsson

  En utmärkt sammanställning. Jag försöker föra fram detsamma i min klimatbok. Den energipolitik som propageras av MP är helt enkelt inte seriöst. Vi kan hoppas att det bara är MP som har en dylik världsfrämmande uppfattning med säkert är det inte. Den går kanske hem hos personer som saknar förmåga eller ovilja till kvantitativa beräkningar. Dessa är tyvärr inte få till antalet. Min bedömning är att jordens energiproduktion kommer att se annorlunda ut om 100 år och den tiden behövs för en omläggning.

 7. Ivar Andersson #3: Utmaning är politikerspråk för problem. Utan kärnkraft kommer Sverige inte klara att bli fossilfria. I alla fall inte utan att stänga av elen till hushåll på vintern. Ska vi skövla vår skog totalt för att få fram biomassa? Som på Island förr i tiden? Dessutom kommer koldioxidutsläppen att öka momentant innan skogen växer tillbaka.

  Gas är ett vettigt alternativ för att få balanskraft. Hyfsat rent jämfört med kol. Men Sverige saknar infrastruktur för gas.

  Klimatbluffen är historiens största bluff. Hade jordens undergång varit på gång p g a koldioxidutsläpp så skulle man satsa på kärnkraft. Men alla kunniga, även miljömupparna i MP och högsta hönsen i EU, vet att det är en en bluff. Därför säger man nej till kärnkraft som nästan är helt koldioxidfri. Bättre att skrämma folk så får man några röster till.

  Jordens undergång har alltid lockat sekter. Skrämmer och fascinerar på samma gång. Titta på barnet Greta Thunberg som lurar så många. Politiker köper gärna bluffen om jordens undergång också. Ger utrymme för mer makt via höga skatter och förbud. Samt kanske några röster till.

 8. Olav Gjelten

  Det är en ekonomisk katastrof för oss att vi inte satsar på kol, den utan jämförelse billigaste energin.

  Är den inte fruktansvärd smutsig då?

  Nej! Den propagandabild mot kolet som etsas sig fast i hjärnan hos svenska folket härrör sig från engelska industristäder på 1800-talet.

  Utan kol hade Kina fortfarande varit ett U-land. I dag är Kina världens största ekonomi.

  USA är fortfarande rikare än Kina per kapita. Kolet är inte främsta anledningen.

  Med hjälp av alla krig USA startat har de fortfarande kontrollen över världens energitillgångar. Den strategin kommer vi aldrig någonsin att ha vapen tillräckligt för att kunna kopiera!

 9. Håkan Bergman

  Vilken tur att vi har EU som har lösningar på alla problem. Implementeringen dröjer än så länge i avvaktan på hur dom trilskande britterna ska hanteras.
  http://euanmearns.com/eu-to-introduce-two-new-time-zones/

 10. Argus

  Javisst får man en stark känsla av irrationalitet när man lyssnar till propagandan från SR, kth etc. Jag lutar åt att det hela är ett maktprojekt.

  Men det är svårt att få ihop alla delar. Tex att ’big oil’ stöder klimathotandet får många att fråga *hur då?* Det låter ju verkligen paradoxalt. En sajt jag hittat som försöker förklara är

  http://www.wrongkindofgreen.org/?s=greta

  Som beskriver hur klimathotandet går ut på att inte minska resursanvändande utan istället förändra det så ’globalister’ fortsättningsvis kan göra business. (Där finns också hur AlGore + solar power = pengar i Kenya går till som nämndes i ett tidigare inlägg, kallas M Kopa). Men jag vill nog läsa det som står där med en viss återhållsamhet….

  En sak står klar: denna intensiva propagandakampanj vi upplever nu är icke-vetenskap.

  ’Dagens….’

 11. Olav Gjelten

  Var det inte för att vi ville bli av med systembolaget vi ville gå med i EU och inte för att vänstern skulle få diktatorisk makt över oss?

 12. Lasse

  Skrämmande realism-för dem som är lurade att tro på CO2 s stora betydelse för klimatet.

  För oss med mer skeptisk syn så är det välkommet uppvaknande.
  Lite om värme och kyla i eftersnacket från Frankrike:
  https://wattsupwiththat.com/2019/07/02/record-high-temperatures-in-france-3-facts-the-media-dont-tell-you/

 13. Björn

  Man måste ställa sig frågan, varför skall vi bli fossilfria före andra? Vår fossilfrihet ändrar inte på atmosfärens CO2-innehåll, annat än nästan obemärkt. Vad har vi som nation vunnit? Bara krångel och elände! Världens energibehov kommer att öka och då inses lätt, att ingen kommer att bry sig om vad några fanatiker i Sverige håller på med. Per visar här i inlägget kvantiteterna i energibehovet. Man förstår då också att den s,k förnybara energin inte på något sätt kan ersätta energibehovet. Framtiden är någon form av kärnteknologi, men att inbillas oss att vi utan denna teknologi kan vända fossilenergin ryggen, är bedrägeri. Det är dags att ställa de bedrägliga till svars inför folken som de vill beröva en ljus och krångelfri framtid.

 14. Håkan Bergman

  Argus #10
  Finns ingen som helst orsak för Big Oil att ta strid i klimatfrågan, dom kommer att få all olja dom kan pumpa upp såld, så varför inte spela med i farsen. Idag används inte mycket olja för el- eller värme-produktion, där har den ersatts av kol och gas, men oljeanvändningen har ändå ökat. Sannolikt mest för transporter där den är oersättlig allt prat om elektrifiering och biobränsle till trots.

 15. Richard Paulsson

  En vanlig missuppfattning verkar vara att antropogen CO2 stannar i atmosfären. Men ju högre halten är desto snabbare blir nettoflödet ut till bio- och fr.a. hydrosfären. Roy Spencer har räknat på detta under antagandet att flödeshastigheten är proportionell mot halten ovanför en viss jämviktsnivå, vilket verkar högst rimligt (http://www.drroyspencer.com/2019/04/a-simple-model-of-the-atmospheric-co2-budget/).

  Om vi fortsätter på 2018 års nivå, dvs. varken ökar eller minskar utsläppen, närmar vi oss en ny jämviktsnivå på 500 ppm, om c:a 180 år, vilket skulle ge en temperaturökning på 0,2-0,3 grader C.

  De senaste 10 åren har ökningen av antropogen CO2 i snitt varit 1,4 % per år. Det innebär en fördubbling på 50 år. Om vi fortsätter som hittills, men slutar att ÖKA utsläppen om 50 år skulle vi hamna på ett nytt jämviktsläge om sådär 250 år på 700 ppm. Allt annat lika får vi då en ökning på kanske 1 grad C jämfört med idag.

  Skrämmande? Varför har vi just 8 år på oss?

 16. Michael E

  Jag noterar med viss tillfredställelse att allt fler journalister nu börjar ifrågasätta den i det närmaste religiösa uppfattning att Sverige genom att späka sig och känna skam över sin konsumtion ska föregå med gott exempel på det att resten av världen ska följa oss. Nu senast i SvD där Maria Ludvigsson, på ett visserligen försiktigt sätt, påpekar självklarheter avseende det futila i att känna skam över i stort sett allt som kan kopplas till koldioxidutsläpp.

  Vidare drar jag mig till minnes om hur snabbt en extrem politisk position kan vändas i Sverige inom en mycket kort tid. För några år sedan var varje ifrågasättande kring vår politik kring öppna gränser starkt stigmatiserad och innebar en stor fara för en politikers långsiktiga karriär att ens försiktigt ifrågasätta. Tobias Billström som sade att de flesta illegala invandrar bor hos sina landsmän och inte hos blonda och blåögda resulterade i kraftiga fördömande, bla från statsministern. Den retoriken fortsatte tills kommunerna öppet klagade över de tillagande praktiska problemen och kostnaderna med öppna gränser. Då ändrades retoriken till att ”ta ansvar för Sverige” och gränserna mer eller mindre stängdes. Över några dagar ändrades den politiska och mediala debatten och det som tidigare bemötts med anklagelser om rasism blev nu mer eller mindre legio. När skillnaden mellan ideologi och verklighet blir för stora så tycks en ”tipping point” nås där samhällsdebatten gör en kovändning.

  Klimatfrågan har på senaste tid gått från absurd till fullkomligt verklighetsfrånvänd och det därför inte helt osannolikt att vi snart når en ny ”tipping point”. Frågan är väl mest när.

 17. Roland Salomonsson

  CO2 är kolbasede livets grund. Vi har för LITE med CO2 f n. Inom några år så kommer länder typ Indien, Kina ha visat att alla deras kolkraftverk producerar eleektricitét som leder till välstånd, men ännu mer att kolen ÖKAT CO2 till den grad att allt liv frodas.

  Den enda växthusgasen av betydelse är H2O, d v s vattenånga/moln. Står man ute i klart solsken och ett moln lägger sig framför solen så känner man det tydligt (det är förståss mer komplicerat än så).

  Vad gäller petroleum, så är den bevisad vara en ”förnybar” resurs. På 12000 m djup hittar man petroleum, som inte fanns när borrhålen gjordes OCH denna berggrund har heller aldrig varit i närheten av markytan och kunnat kontamineras med döda kolväteprodukter. Det har aldrig kunnat visas att den gamla teorin om petroleums skapande är sann.

 18. Jan

  #16 Michael E

  Du avslutar – ”Frågan är väl mest när”.. Svaret är att det måste gå så långt som till ett haveri som inte går att dölja för någon som inte är helt förblindad samt kostnaderna blivit oss övermäktiga. Då kommer våra politiker ånyo skylla på ”vi har varit naiva” och fortsätta i sina karriärer som inget hänt.

 19. Fredrik S

  Vi ska inte glömma att aktivisterna och många världsförbättrare inte vill ha bilar alls, oavsett påverkan. De vill ha en annan livsstil. Bo inne i stan och ha det mysigt. Resten ska helst vara nationalpark.

 20. Wille Börlin

  17
  Roland Salomonsson

  Du hävdar att det skulle vara så att olja fortfarande bildas inne i jorden, en teori som vi hört i många år.
  Men om det var sant så skulle det knappast kunna hemlighållas enligt någon aldrig så djävulsk konspirationsteori.

  Var finns ”bevisen” för att det är så och varför står det inte på varenda löpsedel och nyhetstablå ?
  Vidare, hur stor är produktionen av denna goda cigarr, räcker den till nuvarande världsbehovet ?

  Hur ser själva kemin bakom ”produktionen” åt ?

  Hälsningar
  Wille B.

 21. Wille Börlin

  Hur ser själva kemin bakom ”produktionen” åt ?

  Jag menar naturligtvis HUR SER DEN UT ?

  Hälsningar
  Wille B.

 22. Håkan Bergman

  Jan #18
  Vi får hoppas på kommunalråden igen. Dom lever och verkar i en annan värld, vi kan kalla den verkligheten, än tomtarna i Rosenbad. Kommunerna kan inte finansiera sin verksamhet med fiffiga skatter på påhittade hot, så kommunalråden lär snart marschera mot Rosenbad igen.

 23. Enough

  Jag tänker på siffrorna fram till 2050, var de sas räknade med någon viss % ökning av energiförbrukningen under de 30 åren, eller gällde de ”bara” om 2018 års förbrukning låg konstant, fram till dess?

 24. Peter N

  #17 Roland
  Petrolium som förnybar resurs.
  Jag har också hört att tidigare torrlagda oljekällor efter många år kan producera igen.
  Jag tänker på de tektoniska plattrörelserna där oceanskorporna med sina sediment av organiskt material pressas ner under kontinentalskorporna.
  Det leder väl till en cirkulation av kol från biomassa som sedimenterats omvandlas till kol och råolja för att så småningom återigen nå biosfären och via förbränning och koldioxid åter kan bli biomassa. En cirkulation som kan kallas ”förnybar” inom någon viss tidshorizont.

 25. Lasse

  L föreslår elektrifierade vägar för att klara transporterna fossilfritt.
  Göta Kanal byggdes strax innan järnvägen.
  Men det var tullen i Öresund som gjorde att vissa transporter mellan Ryssland och England tog kanalvägen. (Wetterberg om Wallenberg 2013?)
  Nu är kanalen en turistattraktion. Kanske snart även elvägen!

  Fossil CO2 eller naturlig avgasning: https://notrickszone.com/2019/07/03/new-study-in-journal-of-earth-sciences-human-activities-not-responsible-for-observed-co2-increase/#comments

 26. Fredrik S

  I skolan får de lära sig om klimatkrisen. De kommer att dö. Systemförändring är lösningen.

  Om detta är representativt för dagens barn, då blir det nog lite sovjetiskt i framtiden. Sverige visar vägen.

  https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/pLVOV6/har-ar-ungdomarnas-krav-pa-makthavarna-i-almedalen

 27. Fredrik S

  Lite ot men hur det var i Maj? Någon som vet?

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/europa-slapp-varmerekord-varmaste-juni-pa-170-ar/

 28. Rolf Mellberg

  Men visst är det fantastkskt att just vårt lilla lilla land, världens ”godaste” har frambringat vår tids stora frälsare, FN:s självskrivna nästa generalsekreterare, våra politikers och journalisters STORE LÄRARE!!!

  — Johan ”Refaat” Rockström —

  … som i Davos för drygt två år sen visade vägen framåt!!! som framgår av denna film. (Du kan börja se vid 17:20 om du har ont om tid)

  ** Direktlänkning tillåts inte alltid på Klimatupplysningen. Dessutom är detta utanför dagens ämne. /Moderator **

 29. Olav Gjelten

  Finns det något energislag som är mer ”hållbart” än olja?

  Den nyproduceras i underjorden och kan aldrig ta slut!

 30. Enough #23: Konstant förbrukning.

 31. elias

  #21
  Det är högt tryck på växter o biologiskt mtrl som hamnat i underjorden under miljontals år o därefter utvecklats t olja

 32. Olav Gjelten

  # 26 Fredrik S
  ”Framtiden” som vita svenskar har i Sverige är att ert land kommer att styras av en folkmajoritet
  där ni är minoritet.

  Det kanske låter hemskt, men glöm inte att feminism (med miljontals aborter) kommer att förbjudas och att bensinen närmast blir gratis när barn till oljeproducerande länder har makten i regering och riksdag.

  Klimatlögnen kommer nästan över en natt att förbjudas. Uppkäftiga gröna predikanter kommer äntligen att ställas inför den rättsprocess de väl hade förtjänat i ett par generationer.

  Så visst finns det en framtid här!

 33. Håkan Bergman

  Faller inte teorin om abiotisk olja på att petroleum har samma fördelning av isomera former som biologiskt material har. Skulle oljan inte ha biologiskt ursprung skulle det se annorlunda ut.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Chirality#Biology

 34. Kristian Fredriksson

  Jag brukar skriva att ” om Sverige fixar nollutsläpp av koldioxid idag så tar det bara två veckor innan utsläppen är tillbaka på samma nivå” men det är väl en petitess i sammanhanget och jag har förmodligen fel.

  Däremot gjorde jag mitt examensarbete på Sydkraft då jag lade om inköpspolicyn för kolinköpen till sydsveriges fyra kolkraftverk eftersom den var misskött. Alla sa till mig att det enda som gick att göra var att köpa så billigt man kunde, men det visade sig vara tvärt om. Kolet hade köpts från Kina och Polen och hade så dåliga energivärden att det inte gick att hålla värmen i pannorna. I stället visade det sig att det skulle sparas 30 miloner kronor om året om man gick över till högvärdig antracit och man slapp spruta in olja i pannorna för att hålla temperaturen.

  Alla blev glada utom inköpschefen som fick gå i förtida pension. Detta var ju även bra om man ville hålla nere koldioxidutskäppen även om det inte var något som jag brydde mig om då. Anledningen till den stora vinsten var att skatten baserades på viken i ton och inte på energivärdet och skatten var högre än inköpspriset. Ingen hade tänkt på att det var energi man producerade och därför hade man inte tänkt till över huvud taget.

 35. Roland

  Att föbjuda fossil borde svårigheten vara att få igenom förslaget på EU-nivå ? Sverige får inte bara förbjuda utan att EU är med på det ?

 36. Håkan Bergman

  Kristian Fredriksson #34
  När var det? Jag var bitvis med i ett desperat försök att elda upp så mycket kol som möjligt på Öresundsverket vintern 70-71. Det gick väl så där, pannan var i dåligt skick och bara nödtorftigt anpassad för fastbränsle, lagen sa att den skulle klara det när den byggdes, och kolet var dyngsur kolstybb, förmodligen polsk. Pannan hade ingen rost så eldarna fick slajsa ut slagg och oförbränt kol ur tre slaggkamrar i botten och kärra ut. Askan ska vi inte tala om. Kolhögen var nästan lika stor när jag slutade där hösten 71. Kanske såldes ut eller dumpades i nån hamnbassäng.

 37. Håkan Bergman

  Roland #35
  Precis och många av galningarna är nog väl medvetna om det. Eller ska C och MP börja jobba för ett SWEXIT så att vi blir herrar i eget hus igen?

 38. Jan

  ”Expressens ”klimatredaktion” ska ledas av Emma Boethius. På hennes jobbprofil står som första merit – Skilled in Storytelling.”

  En reflektion. Expressen skulle aldrig kunna tänka sig att ha en sportredaktion som nu rapporterar om exempelvis fotbolls VM som är tillnärmelsevis lika okunnig om sport och fotboll som Expressens klimatredaktion är om naturvetenskap och teknik.

 39. jensen

  Central Park
  2 Huvudorsaker till Modern Warming. …..LIA och efterföljande förbättrings-oscillation…….. UHI: Den ständiga urbaniseringen, som i sig överträffar CO2-ökningens eventuella effekter…. F.ö. , som Lasses länk visar: Den antropogena CO2-ökningen uppgår som mest till 15% av totalen.

  AOC is wrong about climate change in her own city.

  V

 40. jensen

  https://www.cnsnews.com/commentary/vijay-jayaraj/how-do-aocs-climate-claims-fare-city-she-represents

 41. Linda Thoresson

  Fossilfritt? Johan E. Neuman verkar vara på hugget : )
  https://imagebin.ca/v/4mlSGUqGugwo

 42. Håkan Bergman

  Linda Thoresson #41
  Love it!
  Vi får hoppas att Affe inte har nåt emot att bli korsad med Rockis.

 43. Håkan Bergman

  jensen #40
  Står fel i artikeln. Green New Deal (GND) ska bytas ut mot Green Leap Forward(GLF).

 44. Rolf Mellberg

  ** Kommentar borttagen av Moderator **

 45. Gunnar Strandell

  Råkade höra ett avsnitt av Vetenskapen värld från hösten 2018 idag. Det handlade om fossilfri sjöfart, men tag bara upp vind som drivkraft och hävdade att det var nytt och revolutionerande.
  Magnuseffekten via Flettnerrotorer påstods vara nytt och glödhett trots att det provats sedan 1924. Åtta knop med draksegel som fångar vinden 500 m upp i luften sågs som fullt tillräckligt för en 100 tons lastbåt.

  Men inget nämndes om en lösning som funnits sedan 1960-talet och utvecklats till den grad att ett modernt hangarfartyg inte bara är självförsörjande utan också kan bistå en hel stad med el, vatten, värme och logistik för att hantera gods från båtar till distribution med helikoptrar.

  Kärnkraftsdrivna fartyg är naturligtvis det vi kommer att få se när oljepriset eller utsläppskraven blir tillräckligt höga.

  Länk:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/NS_Savannah

 46. Kristian Fredriksson

  #36 Håkan Bergman

  Det var 1986/87 och det var på Öresundsverket jag var och gjorde det mesta arbetet även om det var på huvudkontoret i Malmö också. Där fick jag informationen om energivärden på olika kolinköp och liknande . Efter det avknoppades inköpsavdelningen i ett särskilt bolag tror jag som höll till på ett av torgen. Det var två kraftverk i Malmö ( Öresundsverket och Malmö energi), samt ett i Helsingborg och ett i Kalmar. De ville även att jag skulle komna på en alternativ användning av oljebergrummen i Karlshamn, men det lyckades jag sämre med.

 47. Evert Andersson

  ”För att sätta det i praktiskt perspektiv så producerade Forsmark 3 år 2014 25.35 TWh. Detta motsvarar 2.18 Mtoe.” Jag tror det är ett skrivfel här. Det förvirrade mig först, men slutresultatet blir rätt ändå. Det är Forsmarks alla tre reaktorer som 2014 gav 25,3 TWh. Inte trean. Sammanlagt 3,3 GW installerad effekt

  Det viktiga budskapet är ändå vansinnet att tro på att vind och sol skulle kunna ersätta mer än en bråkdel av världens energibehov. Betänk bara hur mycket mer energi dessa kraftslag förbrukar för transformeringen av energi till användbara former som elektricitet.

 48. Johan M

  #45 Gunnar Strandell

  Det roliga med alla dess vindexperiment är att de är nedlagda när man letar efter dem något år senare. Kom ihåg några vindsnurror föröver på en Stena båt som hyllades på KTH – varade inte så länge 🙂

  Kärnkraft på fraktfartyg lär dock nog dröja, det är fortfarande dyr teknik och kan nog bara komma ifråga inom militären, isbrytare mm.

 49. Håkan Bergman

  Evert Andersson #47
  Lite luriga siffror där, BP anger t.ex. svensk kärnkraft 2018 till 15.5 Mtoe vilket skulle ge ca 180 TWh. Men kärnkraften i Sverige levererade 66 TWh el 2018. BPs värden gäller för den termiska energin producerad. Räknar man så på Forsmark 3 blir det på ett ungefär rätt i alla fall.

 50. Evert Andersson #47: Du har rätt. Skrivfel från mig. Tog det från nätet någonstans och det var fel där. Och jag menade elproduktion och inte termisk energi.

  Har ändrat i artikeln.

 51. Andreas

  Om siffran 36 miljarder solcellspaneler räcker för att ersätta fossila bränslen så tänker jag att det finns en möjlighet. 5-6 paneler per människa på jorden. Som en jämförelse kommer det under samma period produceras i runda slängar 2 miljarder bilar. Kan vara tänkvärt. Produktionskapacitetsmässigt och monetärt överstiger biltillverkningen vida det som går åt för solcellspanelerna. Hur det är på råvarusidan har jag ingen aning om. Förmodar att det skulle krävas en enorm mängd energilagring för att få solel att fungera i praktiken och där krigar man med framtida behov för elbilstillverkning.