Biobränslenas nonsensvärld

Picture12
Häromdagen (den 14 april)  förpresenterade Anders Borg (M) och Anna-Karin Hatt (C) via SvD Brännpunkt ny tvingande ”biobränslekvotering” i budgetsförslaget, som avser ”minska Sveriges koldioxidutsläpp” med 600.000 ton per år. En välgörande replik kom den 17 april, ”Biobränsle hotar rätten till mat”.

 • …”Som en del av sin klimatpolitik satte EU år 2009 upp ett mål om att minst 10 procent av all energi inom den europeiska transportsektorn ska komma från förnyelsebar energi år 2020. Att bekämpa klimatförändringar genom satsningar på förnyelsebar energi har gjorts med goda intentioner. Men det har visat sig bli en katastrof. En ny rapport från nätverket Europafrica visar att Europas import av agrobränsle förvärrar situationen med landgrabbing i Afrika och leder till kränkningar av rätten till mat på en kontinent där många människor lever i fattigdom och hunger. Landgrabbing är ett allt vanligare fenomen där rika länder köper upp stora arealer av jordbruksmark i fattiga länder”…

Ja, detta är något våra robotaktiga politiker inte verkar begripa. De verkar inte heller fatta grundläggande fakta om biobränslenas logistik, och relaterade sammanhang. Man kan undra vad de har för rådgivare?
Om jag räknat rätt är till att börja med 600.000 ton  0.002% av världens årliga fossilbränslerelaterade koldioxidtillskott. Även om man blint tror på den CO2-baserade klimatalarmismens alla scenarios, så måste det hela för varje tänkande människa framstå som enbart en löjlig symbolhandling i denna riktning.
Konsekvenserna som nämns i replikartikeln ovan är dock högst verkliga och kännbara, och inte till det bättre.
Går man mer på djupet framträder dock biobränslesatsningarnas vansinne i full klarhet. Redan de energetiska kemiska och fysiska grunderna visar hur naivt alltihopa är.
I en engelskspråkig Editorial i den mycket ansedda tidskriften Angewandte Chemie, International Edition, kom häromdagen en sådan klargörande sammanfattning ”The Nonsense of Biofuels”, av Hartmut Michel – chef för Max Planck-institutet för Biofysik. Den är på ca 2 sidor och är fritt läsbar här som PDF. I korthet anser Michel att marken istället ska utnyttjas för solceller – men hans resonemang är i min mening något optimistiskt om batterilagringsutvecklingen.
Jag återger här bara några korta utdrag:

 • … 4.5% is considered as the upper limit of the photosynthetic efficiency of C3 plants. However, in reality, values of only around 1% are observed, even for rapidly growing trees like poplars [”energiskog”]…
 • When the yields of biofuels per hectare are known, one can easily calculate how much of the energy of the sunlight is stored in the biofuels. For German “biodiesel” which is based on rapeseed, it is less than 0.1%, for bioethanol less than 0.2%, and for biogas around 0.3%. However, these values even do not take into account that more than 50% of the energy stored in the biofuel had to be invested in order to obtain the biomass (for producing fertilizers and pesticides, for ploughing the fields, for transport) and the chemical conversion into the respective biofuel. This energy normally is derived from fossil fuels.
 • For example, in the production of biodiesel by the Fischer–Tropsch process, hydrogen has to be added because syngas obtained from biomass contains insufficient amounts of hydrogen. Taken together, the production of biofuels constitutes an extremely inefficient land use. This statement is true also for the production of bioethanol from sugar cane in Brazil.
 • Commercially available photovoltaic cells already possess a conversion efficiency for sunlight of more than 15%, the electric energy produced can be stored in electric batteries without major losses. This is about 150 times better than the storage of the energy from sunlight in biofuels. In addition, 80% of the energy stored in the battery is used for the propulsion of a car by an electric engine, whereas a combustion engine uses only around 20% of the energy of the gasoline for driving the wheels.

Man får verkligen hoppas att politikerna snart sansar sig, också om andra klimatriter. Man har ju pushat hårt för bl.a. ”koldioxidlagring”, för att ”rentvå” viss verksamhet från ”utsläppsbidrag”. Statliga Vattenfall spelar givetvis glatt med.
Webbtidskriften Miljöaktuellt hade nyss ett helt vettigt inlägg i frågan – läs och begrunda – den apparat som skulle krävas för att ”ta hand om” dagens nivå av CO2 från fossilbränsleförbränning uppskattas till 1000 ggr större än Jordens yta:

 • ”För att göra detta med hjälp av kemiska filter skulle det krävas att man bearbetar 75 000 gigaton luft om året, vilket även medför en användning av 180 gigaton rent vatten – tillräckligt för att försörja 53 miljoner människor. Och detta samtidigt som man räknar med att 66 procent av världens befolkning kommer att ha brist på vatten 2025.”
 • ”Att påskynda stenvittring är inte heller något bättre alternativ. Det skulle krävas 100 gigaton av mineralet olivin – vilket är 12 500 gånger mer än vad som i dagsläget produceras i världen. För att kompensera för 30 gigaton koldioxidutsläpp skulle det krävas ett centimetertjockt täcke av olivin över 3,6 miljarder kvadratkilometer – en tusen gånger större yta än vad som finns tillgänglig på jorden.”

I tillägg har ju också föreslagits allehanda mer ”kemitekniska” procedurer, mest känd är väl George Olah’s vision, där CO2 ”recyclas” via syntes av metanol. Funderar man på realiteter i sådana ansatser, så hamnar man raskt i än större logistiska orimligheter än i den nyssnämnda ”olivinprocessen”.
Våra växter sköter koldioxidomsättning så oändligt mycket bättre – trots den ineffektiva fotosyntesmekanism som Michel beskriver i sin Editorial ovan.  För närvarande är det på en skala av ca 200 GtC per år (motsvarande ca 800 Gigaton koldioxid – d.v.s. 25 ggr de ”mänskliga utsläppen”),
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Jag tycker att Dr Max utrett detta i flera inlägg på sin blogg Andas Lugnt.
  Proportionerna på föreslagna ”klimaträddnings aktioner och förväntade resultat av insatserna är så långt från verkligheten att man undrar om det inte vore bättre byta ut hela politikerkåren. 
  Att betrakta svenska folket som dårar tycker jag inte är riktigt okej. 

 2. Thomas

  Så enda lösningen blir då att förneka att CO2 är ett problem och hoppas på det bästa, dvs att det i alla fall håller under ens egen livslängd?
   
   

 3. L

  Thomas, det heter inte FÖRNEKA, det heter att ifrågasätta.

 4. Thomas

  L #3 Det heter inte ifrågasätta när man är så säkra på sin sak som ni här är.

 5. L

  Thomas, skeptiker ifrågasätter och det vill du FÖRNEKA…

 6. bom

  ”Rätten till mat” är alltså något så revolutionerande som att tre ”miljö och människorättsföreningar”  vänder sig emot galenskaperna med ”biobränslen”. Borg- och Hattbåten lär väl fortsätta sin kurs med låst roder – dom lyssnar ju tillRockströms pipa!

 7. Thomas

  Skall vi ta och återkomma till det där med förbud mot köttätande nu. Är det bättre att vi köper upp mark och grödor för att producera nötkött än att vi gör det för att producera biobränslen? Är det bara i det senare fallet det kränker ”rätten till mat”? Eller för att uttrycka sig mer direkt, är det verkligen de fattiga i Afrika Peter Stilbs bryr sig om, eller är de bara ett slagträ i hans kamp mot biobränlsen?
   

 8. L

  Thomas, nu är du väl riktigt ute och cyklar? Det vore inte bättre om vi använde Skåne till att odla biobränslen istället för matproduktion.

 9. Peter Stilbs

  Av vänner i Australien hörde jag i höstas att Saudiarabien (?) köpt upp stora landområden där, specifikt för egen tänkt framtida livsmedelsproduktion…
  (Och jag minns någon betalmotorväg utanför Sydney som ägdes av Malaysia(??) )
  Mycket anmärkningsvärt egentligen. 

 10. Bim

  Thomas #7
  Ingen skall köpa upp marken i Afrika. Afrika skall producera det Afrika behöver. Jag har sett berg av jordnötter i Senegal som vi i västvärlden sitter och mular i oss framför TVn medan folk svälter i byarna och exportinkomsterna hamnar i fel fickor, som vanligt. Precis som med klimatskatterna.
  Oljan som pumpas upp i Afrika är afrikanernas. Det är där våra insatser skall sättas in. Det tycker nog Peter Stilbs också. Men det skall så klart inte jag sia om, han talar mycket väl själv.
  Åter igen Thomas, försvara inte klimatbedrägerierna. 

 11. Peter Stilbs

  Thomas #7 – om Du läser igen så vill jag bara peka på orimligheterna i biobränsletänkandet (speciellt spritt bland MP-, V- och C-väljare)

 12. Håkan

  => L 3
   
  Förneka:
  ”Individen kan förneka farorna från yttervärlden när de blir allt för påfrestande. Vid förnekelse är personen medveten om problematiken, men vill inte veta om det. ”
  Ifrågasätta:
  tvivla på, sätta under debatt, uttrycka tvivel om.
  Det är ganska stor stor intellektuell skillnad mellan att visa strutsmentalitet och att tvivla på ett påstående, därför är det inte så konstigt att det blir frestande att  försöka stigmatisera oliktänkande genom att klistra på dem epitetet förnekare när bevisläget i sakfrågan är svagt.

 13. L

  Håkan, rätt, men du borde riktat svaret mot Thomas.

 14. Thomas

  Peter #11 Jag är ingen större vän av biobränslen, men villa bara påpeka att problemet med att det köps upp områden i Afrika inte är något unikt just med dessa, vilket även Bim broderade vidare på. Ändå uppstod för inte länge sedan ett ramaskri på denna blogg när en miljöpartist föreslog att man borde äta mindre kött.
   
  Däremot är jag inte riktigt lika mycket nationalist som du ger uttryck för i #9. Skall vi ha frihandel så är det naturligt att företag investerar utomlands. Problem blir det bara när styrkeförhållandena är för ojämna som de lätt blir i Afrika. Om Malaysia eller ett malaysiskt företag köpt upp en motorväg i Australien, vad är problemet?
   
  Håkan #12 för att inte tala om hur frestande det är att slänga på epitetet ”förnekare” när bevisläget är starkt…

 15. Håkan

  Thomas 14
   
  Vore bevisläget starkt skulle denna blogg inte existera, här skriver mestadels personer  med förutsättningar och ambition att sätta sig in i komplicerade frågor och att ta ställning till dessa.
  Vore bevisläget starkt skulle den debatt som fortfarande förekom mestadels finnas på samma typ av bloggar där förintelsen, månlandningen, 9/11 och dylika företeelser diskuteras.
  Det är ett fattigdomsbevis från din sida att ständigt försöka likställa CO2 debatten med ovanstående företeelser. Om du var lika tvärsäker som du utger dig för att vara skulle du inte bemöda dig med att skriva en rad på den här bloggen. Är du lika aktiv på bloggar där månlandning förintelse mm diskuteras?

 16. Bim

  Thomas # 14
  Menar du att bevisläget för kommande klimatkatastrof är stark?
  Utveckla det så jag begriper. Jag går att omvända , så vida du har något vettigt att komma med.
  Vore inte det kul om du och jag kunde skälla på alla andra här på TCS.
  Men du måste ha ordentligt på fötterna. 😀 

 17. Thomas

  Håkan #15 vad får dig att tro att folk på bloggar som diskuterar ”förintelsen, månlandningen, 9/11 och dylika företeelser” inte är precis lika övertygade om hur kompetenta de är? Det finns dessutom betydande överlapp mellan olika konspirationsteoretiska grupper. Alex Jones som nämnts på denna blogg 93 gånger är t ex producent för filmen ”Loose change” som driver tesen att amerikanska regeringen låg bakom 9/11, även då med hänvisning till en massa forskare med mer eller mindre trovärdiga kunskaper i ämnet. Monckton har kommit ut som ”birther” som tror Obamas födelsecertifikat är en förfalskning osv.
   
  ”Om du var lika tvärsäker som du utger dig för att vara skulle du inte bemöda dig med att skriva en rad på den här bloggen.”
   
  Ni kan göra skada även om ni har fel om ni förhindrar/fördröjer åtgärder, medan folk som förnekar månlandningen är mer harmlösa kufar. Vaccinationsmotståndare är däremot en annan grupp som gör skada, men medicin är inte riktigt mitt område.

 18. Håkan

  => Thomas 17
  Om jag tolkar dig rätt har du påtagit dig en sanitär uppgift att genom ständiga inhopp i diskussionen påvisa vilka kufar vi är som dväljes på denna blogg.
  Lycka till, hittills tycker jag att din insats snarast varit kontraproduktiv med avseende på ditt syfte.

 19. L

  Thomas, man borde hoppas att du har rätt, eftersom det än så länge bara är klimathotarna som åsamkat samhället skador vi inte har råd med.

 20. Micke Johnsson

  Thomas!
  Vi är människor är köttätare. Kolhydrater har kommit in mycket senare och har fördummat och gjort oss feta.  

 21. Adolf Goreing

  Det är lite dubbeltydigt och se vad ordböckerna säger:
  förnek/a verb –ade -at 1 hävda avsaknad av sanning i visst påstående e.d. (SYN bestrida) 2 (förklara sig) ej vilja kännas vid.
  Det skulle ju inte behöva vara så farligt om vi inte haft uttrycket förintelseförnekare redan.  Intressant också att notera att uttrycket ”alarmist” inte ens finns med.

 22. Thomas

  Micke #20 vi är allätare, och tittar du på våra närmaste släktingar äter de mest vegetarisk kost även om schimpanser inte tackar nej till en köttbit om de kommer åt. Vår trasiga gen för att producera vitamin C är ett annat indicium på vilken kost vi är gjorda för.
   
  Det där om kolhydraters skadlighet är en sådan där myt där det åtminstone i Sverige det finns ett betydande överlapp med AGW-förnekandet. Vi har käkat kolhydrater i årtusenden så varför är det just nu när köttätandet ökar vi blir alltmer tjocka?

 23. Thomas

  Adolf #21 ”alarmism” finns med i SAOL. ”benägenhet att överdriva faror”.

 24. Adolf Goreing

  #23 Tack för info. Är du f.ö en sådan? Eller är du en alarmistförnekare?

 25. Bim

  Adolf G
  😀 

 26. István

  Miljöaktuellt låter oss veta:
  ”Och detta samtidigt som man räknar med att 66 procent av världens befolkning kommer att ha brist på vatten 2025.” 
  Nu börjar jag att bli riktigt oroad. Det är ju bara 13 år dit!
  Samtidigt som nederbörden ökar, glaciererna smälter och havet stiger allt fortare.
  Hur kan detta bli på detta viset?
  Kommer botfärdiga människor i miljarder att utvandra till Sahara, Gobi och Atacama öknen? För att sona sina synder?
  Då lär dom få ont om vatten!
  Räkna inte med mig. Jag stannar. 

 27. Anders Mohlin

  Åtskilliga, för att inte säga de flesta, förslag till åtgärder och lösningar som kommer från ”grönt” håll tycks ha en gemensam grund: Det är byggen på lösan sand! Ju naivare och mer orealistiskt, dess bättre, tycks vara parollen. Och media, med SR och SVT i spetsen, förmedlar glatt och okritiskt allsköns påståenden. Eftertänksamhet och granskning? Varför det, då spricker storyn….

 28. Anders Mohlin

  Ursäkta, ty detta är ”off topic”:
  SR rapporterar (njutningsfullt, som det verkar) i nyhetsinslag om och om igen om en ny forskningsrapport, vilken ”visar” att ”framtiden redan är här” vad gäller förskräckliga naturfenomen i form av värme, torka, stormar, skyfall, mm. Allt detta naturligtvis som en följd av ”klimatutsläpp”. Ja, ja. Vi har hört det förut….

 29. Björn

  Svaga politiker leder till att majoritet går före sunt förnuft. Vi saknar starka och sunda politiker som säger utan att tänka på sina privilegier, detta är strunt, dumheter, irrationellt, okunnigt etc. Så är det med det inbillade klimathotet. Den ena åtgärden motsäger den andra o.s.v. Det som är genomtänkt har ett sammanhang och ett flöde utan motsägelser eller inkonsekvenser. Men som vi ser är klimatpolitiken full av dessa motsägelser och inkonsekvenser. 
  Så ock med biobränsleproblematiken. Hugger man ner träd så minskar CO2-upptaget med X ppm som stannar kvar i luften och förbränner man detta biobränsle som har producerats, vilket emitterar Y ppm, så blir summan X+Y ppm CO2 i atmosfären. Så fungerar politiken eller så kan man säga, så inkonsekventa och okunniga är dessa majoritetspolitiker.

 30. Slabadang

  Anders Molin!
  Jamen herreguuuud ? Visst blir man tokig av detta rena flum som är så ogenomtänkt och uppenbart totalt oansvarigt korkat. När dessa grönflummare talar om ”hållbart” så är det fanimej inte deras egna förslag och ideer de prövat ur denna aspekt utan tvärtom  en manifestation i ohållbarhet.
  Jag kan inte släppa likheterna mellan Orwells beskrivning om hjärntvätten i Oceania och likheten med kommunismens/socialismens indoktrineringsmedel att hålla två eller fler helt motstridiga ”sanningar” samtidigt levande i huvudet på hjärntvättens offer. Metoden ger makten möjlighet att alltid få rätt genom att koppla argumentationen till den motstridighet som passar krig blir fred vitt blir svart.
  Miljörörelsen har dessa motstridiga sanningar i bulk där argumanten lever sitt kameleontiska liv där industrialiseringen av landskapet sker i miljön namn och tillika blir kvicksilver infört i varje hem ”miljö och klimatvänligt”. Vi har extremt skickliga hjärnskrynklare som sitter vid spakarna och inte faan har de vare sig människor demokrati eller miljön som målsättning.
  WWF är en organisation som med sina miljarder och sina fd toppolitiker samt ideologer vid spakarna har blivit ett livsfarligt hot med sitt kamarillska inflytande över våra nuvarande folkvalda och byråkrater i EUSSR och FN (Fuck the Nations) byråkrater. WWF har bara makt men är helt utan ansvar. Därför tar de sig rätten att driva vilka utopiska dysfunktionella idiotier som helst för det kostar liksom ingenting.
  Fundera på två ideer ”sanningar” och ”värderingar” som nu florerar inom media och politiken. Hur går ”vi gillar olikheter” med ”likabehandling” samt ”alla människor har samma värde” ihop? Vad kan man inte hävda stämmer eller avviker från någon av dessa ”sanningar”? Vad är mänskligt och vad blir omänskligt vad kan man hävda är rätt respektive fel? Det här är en medveten hjärntvätt och få förstår vad dessa ”godhjärtade” och ”snälla” sanningar innehåller för konsekvenser och vilka andra syften kan ligga bakom konstruktionerna. 
  Bezmenow: ”Who are these people? How come they have so much power that they can tell your politicans what to think and what to do? ” Who elected them?”

 31. Janne

  Thomas #22,
   
  Ditt resonemang om kött och kolhydrater är lika korttänkt som din inställning till AGW.
  Visst vi har ätit kolhydrater sen urminnes tider och även kött, våra tänder är inte som rovdjurens, vi är nog mer asätare från början.
  Att vi nu ser fler fetare människor beror ju på att vi inte rör oss men äter lika många kalorier som man gjorde i jordbruksamhället när en arbetare kunde bränna 6000 kCal per dag.
  Kommentar modererad

 32. Peter Stilbs

  Slabadang #30 – tack återigen för en målande drapa …
  Re: Bezmenov  – här är något minst lika intressant, som förklarar mycket av vad Du pekar på
  I går såg jag de två första delarna av Adam Curtis ”The Century of Self” – de ligger ute på YouTube – del 1 är här http://www.youtube.com/watch?v=lhxfArTAcfM  
  De är ca 50 minuter var. 
  De centreras runt Sigmund Freud’s systerson Edward Bernays – mannen som skapade begreppet Public Relations och utvecklade dess mekanismer, för att ”manipulera massorna”. PR har mycket nära släktskap med begreppet ”Propaganda”  
  http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays

 33. Bim

  Jag tycker klimathotare och genuspiloter har gemensamma drag.
  Genuspiloter förökar sig genom delning.
  Klimathotare förökar sig genom inbillning. 

 34. Thomas

  Janne #31 Det blir så tröttsamt med folk som dig. Jag bemöter Micke som hävdar att vi är köttätare. Du håller i princip med, men likafullt klämmer du ur dig ”Det är det som är skillnaden mellan dig och oss, vi tänker, det verkar du ha begränsad förmåga för.”

 35. Björn

  Thomas [34]; I det här fallet håller jag med dig Thomas. Det var väl en förflugen mening Janne?

 36. KF

  Thomas, ”Vår trasiga gen för att producera vitamin C är ett annat indicium på vilken kost vi är gjorda för”
  Där bet du dig allt dig själv i svansen. Var hittar man mest C-vitamin tror du? Knappast i vegetabilier.

 37. Thomas

  KF #36 ”Var hittar man mest C-vitamin tror du? Knappast i vegetabilier.”
  Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_c#Dietary_sources
  Det går att klara sig på en köttdiet om man äter köttet rått och mycket inälvor, men det känns aptitligare att få det via frukt och grönt.

 38. tty

  Thomas #22 m fl
  Vår pseudogen för C-vitaminproduktion uppstod någon gång snart efter att strepsirhina och haplorhina primater skildes åt, alltså under Paleocen för sådär 60 miljoner år sedan. Den är med andra ord inget argument för mänsklig vegetarianism, allrahelst som vi vet att människor utan problem kan leva på rent animalisk föda (vilket inuiter och andra boreala jägarfolk bevisat under många årtusenden), men att det är nog så knepigt för veganer att undgå bristsjukdomar.

 39. KF

  Thomas, rättar mig själv, mest C-vitamin finns i citrusfrukter. Menade egentligen vitaminer över lag. C-vitamin är en antioxidant. Antioxidanter behövs endast om man äter mycket oxiderande mat, som exempelvis omega-6 rika oljor. Äter man en för människan naturlig kost så är behovet av antioxidanter obefintligt.
  Går att klara sig på en köttdiet”. Nu är du faktiskt helt off. Man överlever alldeles utmärkt på en ren köttdiet, även om man äter tillagat kött. Man får i sig precis allt man behöver av kött, om det är kött från djur som får äta sin naturliga föda vill säga. Däremot är det i längden omöjligt att överleva, eller ska jag kanske säga leva och må bra på en hundraprocentig vegetabilisk diet. Vi ÄR i grunden köttätare, med en viss förmåga att tillgodogöra oss vegetabilier.  Större mängder kolhydrater har vi ätit i några tusen år, rätt. Men det gör det knappast till något vi är anpassade till. Människan har ätit en i huvudsak köttbaserad kost i åtminstone 1,5 miljoner år.
  Fetträdsla och ett överintag av kolhydrater är inte mer än ca 40 år gammalt. Av en händelse började ökningen av det metabola syndromet för ca 40 år sedan. Sammanträffande? Knappast, medicinforskningens motsvarighet till Michael Mann, Ansel Keys, är orsak till västvärldens ohälsa. Han, liksom Mann, var duktig på att manipulera data och tabeller så att det skulle passa hans tes. 
  http://www.youtube.com/watch?v=v8WA5wcaHp4  

 40. KF

  Jämför gärna vitamininnehållet i några livsmedel i denna tabell. Vad säger det er?
  http://s1.kostdoktorn.se/wp-content/2008/01/vitamin-frukt-agg-lever-makrill5000d.jpg  

 41. Thomas

  tty #38 du har rätt i att defekten inte är specifik för just arten homo sapiens, men det visar bara att vår linje levt på en huvudsakligen vegetarisk kost mycket längre än så. Människor kan leva på helt animalisk föda som jag skrev, man jag skulle inte säga att det är helt utan problem. Som wikipedia beskriver det: ”Vitamin C is obtained through sources such as caribou liver, kelp, whale skin, and seal brain; because these foods are typically eaten raw or frozen, the vitamin C they contain, which would be destroyed by cooking, is instead preserved.” Det är minst lika knepigt att undgå bristsjukdomar som med en vegandiet, du nämner bara folk som lärt sig hantera den dieten, och antagligen också evolutionärt anpassats till den.
   
  Sen var det ju nu så att Micke argumenterade för att vi är köttätare och att kolhydrater fördummar och gör oss feta medan jag beskrev oss som allätare. Att äta lite kött gör att man slipper tänka lika mycket på hur man skall få i sig alla näringsämnen, men det behövs inte speciellt mycket.

 42. Thomas

  KF #39 jag skulle inte rekummendera att vara utan vitamin C oberoende av vad du äter för kost i övrigt. Så här skriver wikipedia:
  Vitamin C or L-ascorbic acid or L-ascorbate is an essential nutrient for humans and certain other animal species. In living organisms ascorbate acts as an antioxidant by protecting the body against oxidative stress.[1] It is also a cofactor in at least eight enzymatic reactions including several collagen synthesis reactions that, when dysfunctional, cause the most severe symptoms of scurvy.[2] In animals these reactions are especially important in wound-healing and in preventing bleeding from capillaries.”
   
  ” Människan har ätit en i huvudsak köttbaserad kost i åtminstone 1,5 miljoner år.”
   
  Vad baserar du det påståendet på? Här kan du läsa lite om vad som händer om du äter för mycket magert kött:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_poisoning
   

 43. Thomas # 41
  Har du tänkt på att de som väljer en vegetabilisk kost nästan alltid gör det av ”moraliska skäl”?
  Men vad säger smaklökarna oss? Kan det vara en ledtråd till varför de allra flesta föredrar en köttrik kost?
  Min lilla hypotes är alltså att kroppen talar om för oss vilken typ av föda vi ska äta, om vi har möjlighet att välja förstås, och när och hur mycket vatten vi bör dricka.

 44. Bertel

  tty  # 38
  Endast en fortsatt reflektion ang ämnet. Finska ”undersökningar”(återkommer med underlaget) kunde påvisa att Finsk befolkning kunde tillgodogörasig C-vitamin från färska blåbär mm(som finns i den nordiska naturen) mycket bättre än tex från färska appelsiner, dvs av utomnordiska frukter(man antydde att den specifika syrheten i ovannämda frukter påverkade Finländarnas tarmar,s ”vilja/förmåga/oförmåga” att uppta C-vitaminet), med tanke på,  den korta tidsperioden, knappa 10 000 år som befolkningsgruppen har levt i nordend, är detta intressant.

 45. Svend Ferdinandsen

  Jeg begynder næsten at tro på at CO2 er skadelig. Det angriber åbenbart selektivt særligt klimatforskere, så de fremkommer med aldeles tåbelige forslag.
  Heldigvis er hovedparten af menneskene immune, ellers så det slemt ud.

 46. KF

  Thomas, med ”In living organisms ascorbate acts as an antioxidant by protecting the body against oxidative stress” slår du huvudet på spiken. Det var precis det jag menade med min kommentar ovan. Äter man kost som inte orsakar oxidativ stress, finns heller ingen anledning att överkonsumera antioxidander. 
   ”Här kan du läsa lite om vad som händer om du äter för mycket magert kött:” Vem säger att förfadern åt magert kött? Hjärna, benmärg och inälvor är tämligen fettrika. Och du ska inte tro att förfadern föredrog filén på bytesdjuren. Vad jag baserar mitt påstående på? Tja, den överväldigande majoriteten av de antropologiska fynden samt de få naturfolk som fortfarande lever idag visar på att människan är en i grunden köttätare.
  En annan sak som tydligt visar vad vi är anpassade att äta är tänderna. Inget djur någonstans som äter artriktigt behöver borsta tänderna för att inte få karies. Utom västmänniskor då. hur kan det komma sig? Kan det vara så att om äter man en artriktig kost som ens tänder är anpassade till så får man inga problem med dem? Hur lång tid tror du det dröjer för en blandkostare eller en vegetarian att utveckla tandproblem om denne inte borstar tänderna jämfört med en som bara äter kött? Tror du att våra kära katter och hundar får problem med tandsten på grund av köttet de äter eller av spannmålen djurmatstillverkarna anser att de bör äta? En suverän affärsidé, först tillverkar man hundmat som ger hundar tandsten, sen uppfinner man dentasticks för att avhjälpa detsamma.

 47. Peter F

  Eftersom Thomas är den mest frekvente skrivaren på den här bloggen, föreslår jag att TCS:s redaktion bjuder in honom att skriva en helt egen artikel där han utvecklar sin tro på människans klimatpåverkan och vad han tycker att man ska gör åt det.

 48. Åke N

  Peter #47. Strålande idé.

 49. Slabadang

  Lager på lager på lager på lager av rena dumheter.
  Hatts och Borgs gemensamma artikel får mig att undra hur illa vi egentligen är ute. Att räkna upp och genomlysa alla de uppenbara dumheterna skulle kräva en hel bok så jag väljer att komprimera den viktigaste kritiken och brist på logik.
  1. Eftersom det inte existerar något klimathot pga av CO2 så faller hela grunden för både artikeln och den tillhörande politiken.
  2. Aldirg i helvete någonsinhar politiker uppfunnit någonting matuvetenskligt eller tekniskt. Att i sin hybriska enfald tro att de förmår förutse vilken teknik eller vilka drivmedel vi kommer att använda är ren intellektuell lyteskomik inför öppen ridå.
  3: Med fungerande alternativ till bensin och olja så behövs vare sig subventioner eller politik. Biltillverkare och deras kunder förstår bättre vad de vill ha och vad som fungerar.
  4. EUrättens fråntagande av vår rätt till nationell anpassning av skatter på drivmedel är inget argument FÖR EU utan emot eftersom det utgör ett uppenbart hinder för ”alternativa” satsningar. Vad EU säger med sitt regelsystem är ”Beskattning framför allt”.
  5. ”Påfrestningar på miljön” biobränslen är extremt miljöpåfrestande och energikrävande och dessutom mina kära rikdsdagshöns sänker inte halten CO” i atmosfären med en enda förbannad PPM och kräver att vi odlar bilbränsle istället för mat eller skog.
  6.Visionen om ”hållbara transporter” och ”utan nettoutsläpp i atmosfären” passar skitbra i Nordkorea. Transporter är bara transporter och vare sig håll eller ohållbara de styrs av teknikutvecklingen och inte av Nordkoreanska ideologier. Bästa teknik vinner och det där finns ”biofuels” inte ens med på kartan som vare sig hållbart CO2 sänkande och ej heller som en beständig fungerande lösning som alternativ till fossila.
  7.Vad gäller ”ambitiösa miljö och klimatmål” så lägg ”klimatmål” på hyllan för evigt eftersom ni blivit lurade skjortan av av de hovnarrar till rådgivare ni använder och skickat till IPCC. Vad gäller miljömålen… varför är det soprent på konkreta utpekade problem objekt och åtgärdsplaner?
  8. Energipolitik är något som bedrivs av politiker. Efter Dahls tankeförbud sm raderade ut svensk nukleär kompetens ett Nedlagt CO2fritt Barsebäck. Allt hattande med avvecklingsadatum för kärnkraften utan fungerande alternativ vilket omöjliggjort långsiktiga skötsel och renoveringsplaner i kärnkraften.Eltariffer  moms på elskatter och nu med vindkraft vi inte behöver och som raserat landskapsskönhetens naturlighet i princip hela landet och som kommerr kosta svenska folket minst 200 MDR i helt onödiga merkostnader.
  Med facit i hand tillsätt istället en energipolitikens haverikommission som gräver i er egen inkompetens och som kan avskilja kostnaderna för det partitaktiska kontroversernas kostnader för svenska folket och på vilket sätt har de TILLFÖRT någonting annat än bara ryckiga populistsiska krumbukter.  
  .

 50. Thomas

  Labbibia #43 ”Men vad säger smaklökarna oss? Kan det vara en ledtråd till varför de allra flesta föredrar en köttrik kost?”
   
  Våra smaklökar är anpassade till ett liv där matbrist var vanligare än övervikt och där kött var svårt att komma över. De är inte på något sätt pålitliga i vårt moderna samhälle. Socker är än mer vanebildande, vad säger det dig?
   
  KF #46 Tror du jag eller någon annan missade att du klippte bort biten om skörbjugg? Att vi behöver borsta tänderna beror mest på att vi äter en massa socker. Lämningar av medeltidsmänniskor visar att de hade fina tänder trots att de mest åt potatis, rovor och spannmål och knappast borstade tänderna. Jag skulle hävda att studier av naturfolk snarare visar att vi i huvudsak är samlare. Arkeologiska fynd är ofta svårtolkade eftersom ben bevaras betydligt bättre än morötter.

 51. Svend #45
  🙂
  Nästa larm blir att ett virus sprids bland politiker, klimatforskare och MSM och som gör dem otroligt benägna att ägna sig åt alarmism

 52. Slabadang

  Ingvar E!
  Det är väl det vi diagnostiserat som ”epidedemisk klimathysteri”? Ett symptom på ett virus som angriper hjärnanas signalsubstanser och förhindrar logiska tankebanor som ökar frekvensen av irrationella handlingar och beteenden ofta med inbillningsjuka, fobism och olika förföljelsemanier som symptom.
  Elallergiker utgör tillsammans med klimatfobister de första grupper som kallas till provtagning för att kontrollera potensiella risker för möjlig redan utbredd ”tyst” pandemi av detta virus. 🙂

 53. Håkan Bergman

  Thomas #50
  ”Lämningar av medeltidsmänniskor visar att de hade fina tänder trots att de mest åt potatis, rovor och spannmål och knappast borstade tänderna.”
  Medeltidsmänniskor i Anderna åt möjligen potatis.

 54. Ingemar Nordin

  Stormedias nonsensvärld: Värmeböljor och andra extermväder beror på CO2-utsläppen, rapporteras det idag på SR, SvT, DN. Källan är en artikel av alarmisterna Dim Coumou och Stefan Rahmstorf vid klimatforskningsinstitutet PIK i Potsdam.

  Media fungerar verkligen som en megafonkör för allsköns charlataner inom klimathotsbranschen. Som vi kommenterade angående denna undersökning för flera veckor sedan så finns det inget vetenskapligt underlag för deras påståenden.

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/03/31/extremt-mycket-vader/

  Att detta är ett typexempel på där bull shit-knappen bör användas flitigt verkar inte gammelmedia ha en susning om. De vet inte vad t.ex. den senaste rapporten från IPCC säger, de vet inte vad forskningen om extremväder säger. De bara går i takt och kablar ut sina dumheter utan hämningar. Skamligt!

 55. KF

  ”Våra smaklökar är anpassade till ett liv där matbrist var vanligare än övervikt och där kött var svårt att komma över. ”
   
  Och vad stödjer du det fantastiska uttalandet på? Varför skulle stenåldermänniskan lida av matbrist? Jägarfolk följde villebrådet. Flyttade de på sig, följde man efter. Fördelen med att vara jägare är (var) att man av naturliga skäl inte behövde lägga mer än några dagar av veckan på jakt. Ett större villebråd räcker i flera dagar för en grupp människor. Människan började odla spannmål för ca 10000 år sedan. Och du som vet allt Thomas, borde förstå att den tiden är alldeles på tok för kort för att evolutionen skulle hinna anpassa människans metabolism till i huvudsak spannmål. Under de tio tusen åren vi ätit spannmål har vi ändå ätit mycket sovel, så det metabola syndromet har hållits tillbak. Men när Ansel Keys fuskforskning fick fart på fetträdslan så exploderade det. Precis som med klimatdravlet, det är bara att titta på historien och empiriska fakta så faller pusselbitarna på plats.
   
  Vet du när engelska sjömän i den engelska flottan började drabbas av skörbjugg? När flottan, av kostnadsskäl, beslutade att byta ut sjömännens torkade kött mot skorpor. Lösningen på problemet kom en av deras läkare på, när han upptäckte att citrusfrukter motverkade uppkomsten av skörbjugg. Så istället för att återinföra köttet så var det citrusfrukter som gällde. Men som sagt, så länge sjömännen fick torkat kött var det inget problem.

 56. L

  Ingemar m fl, nu verkar det i alla fall som att vi ska slippa betala radio och TV-avgifter, Public Service ska äntligen finansieras med skattemedel.
   

 57. ThomasJ

  Bim #33: Köstlich!  😀
  På tal om piloter, en [ännu] inte helt utredd fråga:
  Hade kamikaze-piloterna fallskärm eller inte, eller hade endast störthjälm?
  Tja…, who knows?  🙄 
  Mvh/TJ

 58. ThomasJ

  #57: korr: …, eller hade de endast…, Sorry!
  //TJ

 59. Åke N

  Ånyo har Thomas vänt debatten från biobränslen till kost. Jag vet Thomas att du inte var först, men tog snabbt upp ämnet. Dina inlägg har mestadels handlat om kost. Intressant. Jag instämmer att du faktiskt borde få göra ett eget inlägg här och det skulle vara intressant att följa.

 60. Håkan Bergman

  ThomasJ #57-58
  Jag är bombsäker på att dom inte hade krock-kudde!
  Vad jag har läst så hade väl inga japanska piloter fallskärm, det var en skam att bli tillfångatagen, bättre att följa med planet all the way. Dom hade inga pansarskydd heller, sånt var bara för blöta västerlänningar. Bidrog säkert till Mitsubishi Zero’s goda stigförmåga och lågfartsegenskaper, men var nog inte så smart i långa loppet.
  Kör Skellete utan krock-kuddar i morgon?

 61. Börje S.

  #56
  ”Public Service ska äntligen finansieras med skattemedel.”
  Det gillar inte jag. Jag vill ha möjligheten att
  1) som betalande kund kunna klaga på att jag inte får valuta för mina pengar
  2) avsäga mig abonnemanget om jag inte gillar det som produceras (redan gjort)

 62. L

  Börje S, du kan inte avsäga dig abonnemanget så länge du har en TV eller dator. Däremot kan riksdagsmän få ett ökat inflytande på kvalitén om finansieringen sker med skattemedel. Då kan du klaga som skattebetalare istället. Kanske vi till och med får en granskningsnämnd värd namnet..

 63. ThomasJ

  Håkan B. #60: F’låt för glömskan att lägga in ett ’/sarc’ i slutet… tror/övertygad/ att du ändå greppade det hela…  😉
  Zero var ett utengemärkt väl anpassad flp, helt korrekt i enlighet med den dåvarande [religiösa!] övertygelsen – måhända kan [för vissa] vissa paralleller igenkännas till dags datus ’största hot’…? 😉
  Till en början var ’Zeroenarna’ helt överlägsna sina motståndare, men alltefter kunskapen växte hos andra sidan, taktik, hårdvara, utbildning, m.m., m.m. uppnådde andra sidan ett ökande jämställande >> övertag, med kända resultat.
  Tror/övertygad om att Skelletpöjka kör 100 utan nåt skydd som helst i morgon… och drar det ’hela’ till avgörande sjunde omgång… 😀
  Men, som alltid, ph**n vet om man själv kan lita på ´t…  😉
  Håller iaf alla mina tillgängliga tummar för SAIK!
  Mvh/TJ
  PS: Det är inte nån ’skam’ att (G. förbjude!) förlora mot ett så suveränt duktigt hockey-lag som Brynäs, heller!  //DS

 64. Håkan Bergman

  L #62
  En dator är bara licenspliktig om den har ett TV-kort. Jag kan inte se att det skulle vara en förbättring att vi som faktiskt inte har en tv-mottagare ska vara med och finansiera SVT.

 65. ThomasJ

  Suveränt OT (?), men för böfvelen håll koll/delta om möjligt/ i nedan supernonsens:
  http://www.regeringen.se/sb/d/16083/a/190933
  Beware – Arma Land!
  Mvh/TJ

 66. Börje S.

  När Vetenskapsredaktionen för sjuttioelfte gången illustrerade koldioxid som ur fabriksskorstenar bolmande svart rök, så bar jag över min plattTV till en granne och avsade mig TVavgiften.
  Som läget är nu i riksdagen med 100% konsensus, så tvivlar jag starkt på att Public Service skulle bli mindre enögd än den är.
  Det förekommer trots allt en del samhällskritik i mediet, t ex granskningen av Sveriges indirekta stöd till grova förtryckarregimer medelst vapenförsäljning.  
  Det tycker nog inte förra och nuvarande regeringen var så himla kul.

 67. L

  Håkan B, det finns mycket onödigt du finansierar via skatten, men radio och TV tillhör trots allt något de flesta tillgodogör sig. Bara bra att få bort en bunt handläggare som inte gör någon nytta mer än att jaga TV-licenser…

 68. tty

  Thomas #42
  Vi kan utan problem leva på rent animalisk kost. Men inte på enbart mager muskelvävnad vilket jag inte heller påstått.
  Kolla litet på benresterna i en grotta där det bott neandertalare (eller något annat rovdjur). Praktiskt taget alla ben är märgspaltade och praktiskt taget alla kranier är öppnade.
  Slår det dig inte som litet konstigt om vi är växtätare av naturen att medan vi kan äta praktiskt taget allt ur djurriket (i många fall till och med rått om det kniper så är det bara små delar av ett fåtal växtarter som är ätliga för människor och ett mycket stort antal växter är direkt giftiga för oss.  

 69. Bertel

  Peter Stilbs.
  Skogghuggarhumor med verklighetsanknytning och av svarfrekvens att bedömma, satt ”hugget” klockrent.      🙂

 70. tty

  KF #55
  ”Och du som vet allt Thomas, borde förstå att den tiden är alldeles på tok för kort för att evolutionen skulle hinna anpassa människans metabolism till i huvudsak spannmål.”
  Det är faktiskt fel. Det har skett en viss genetisk anpassning. Här är en rolig (och initierad) essä om det:
  http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2012/03/bioengineering_people_to_fight_global_warming_been_there_done_that_.single.html 

 71. Bertel

  tty # 68
  Ang kostfrågor, verkar det som att vår stärkelse/socker intag är inte skonsamn mot kroppen

 72. Bertel

  Här kommer länken.
  http://svtplay.se/t/102814/vetenskapens_varld

 73. Thomas # 50
  Nej, det där stämmer inte. Under stenåldern fanns ingen matbrist. Tvärtom har man ju kunnat konstatera att stenåldersmänniskan inte behövde arbeta (=jaga) mer än ett par timmar om dagen…….Det fanns gott om vilt och människorna var ännu ganska få…..Varför det är logiskt att tänka sig att de relativt snabbt ökade i antal och då, men först då började det bli ont om föda, och man börjar söka efter andra sätt att försörja sig…..
  Naturligtvis hade man redan tidigare ätit nötter, bär osv, men det är ju under yngre stenåldern som man börjar att odla och  förädla växter, man börjar domesticera boskap, man blir bofast, osv…..helt enkelt en anpassning till faktumet att storviltet inte längre räcker till…..

 74. OT
  Det här visar med all önskvärd tydlighet hur korkad idén med handel av utsläppsrätter är.
  Nu klagas det på att priset sjunker därför att utsläppen minskat.
  Skapa en ”fri marknad”. Jo mors du. Man vill därför att regeringar skall minska på tillgången av utsläppsrätter.
  En konstgjord marknad där den politiska makten styr och ställer är väl närmare en kommunistisk tankefigur
  http://joannenova.com.au/2012/04/when-is-a-free-market-solution-not-the-answer-when-it-isnt-free/#more-21284

 75. KF

  tty, en viss anpassning, betyder inte samma sak som att vi, som Livsfarliga Verket vill, ska basera vår kost på huvudsakligen kolhydrater, och då speciellt spannmål. 😉

 76. Bim

  ThomasJ #57
  Bara fallskärm, De hade inget huvud. 😀 

 77. Kristian J

  Finns det bara en (1) klimatförnekare (en som tror på att klimatet inte kan själv utan vi måste styra det med skatter) på denna blogg? Det skulle kunna vara fler som omväxling till ”Thomas”.
  För övrigt bor jag på landet och behöver inget klimat, utan åter potatis ibland. (Avd. för obegripligheter)

 78. Johnny

  Thomas: ”Ni kan göra skada även om ni har fel om ni förhindrar/fördröjer åtgärder, medan folk som förnekar månlandningen är mer harmlösa kufar.”
  Vad kan vi svenskar göra för skada som släpper ut 0.16% av världens mänskliga CO2 utsläpp? Om vi fördubblar eller halverar CO2 spelar ingen roll alls.
  Risken är mycket större att klimathysteriker tvingar fram lagar om utsläppsbegränsningar, skatter, utsläppsrätter, subventioner, lägger ner fungerande kärnkraftverk och ersätter dem med dyra, subventionerade, fula, fågeldödande och väderberoende el från vindsnurror, som står likt Stalinstatyer i landskapet och påminner om vår politiska dumhet.
  Människan är en omnivore (allätare). Det är främst snabba (onaturliga) kolhydrater ex socker, flingor, pasta, kokt potatis, ris, morötter som vållar kroppen problem. Långsamma kolhydrater (naturliga) som färsk frukt, färska grönsaker, nötter och bär fungerar bra för kroppen. Kött, fågel, fisk, skaldjur, musslor, etc har vi ätit så länge vi kunnat fånga dem.
  En enkel stenåldersdiet fungerar bra för de flesta, eftersom vi är svenskar och utvecklat enzym som bryter ner laktos och är nordens masajer så fungerar rena mjölkprodukter, typ smör, mjölk, grädde, yoghurt, ost utan tillsatser också bra i dieten.
   

 79. Biobränslen ger relativt slöa motorer,människometan är dock effek-
  tivare än kometan,men kan inte jämföras med fossilt bränsle.
  Tester gjordes i England.
  Den framtida andvändningen med nanoteknik och explosions
  motorn utveckling med nya värmetåliga material så kommer
  förbrukning värden ner mot 0.2 eller 0.1 lit/mil bli möjliga vid ca
  100 km/tim hastighet.
  Den fossila andvändningen går in i en ny andaav effektivitet och
  även mindre utsläpp på köpet.
  När intresset för mindre förbrukning kommer satsningar ske.
  Jämför med datorns kapacitet från kps,megahertz till idag Giga
  hertz.
  ALI.K.
   

 80. Väte drift ala Honda ,generatorer som driver elmotorn bra lösning
  men blir inte billig,men lyxbilar i övre segmentet av priser kommer
  dock bli lönsam ändå,prislägen 600000-1.5 milj,är realistiska.
  Men batteridrift är nog att glömma som vanlig standarbil.
  Elfordon inom kommun och arbetsfordon är en annan sak,de blir
  subventionerade skattefinansielt.
  ALI.K.