Avatar i miniformat

Avatar i miniformat

Det pågår protester i Danmark utförda av sk miljöaktivister men denna gång handlar det inte om att de är för byggandet av vindkraftverk utan emot. Anledningen är att DTU Risö tillsammans med vindkraftsindustrin vill bygga ett testcenter i naturområdet Østerild. Förutom vädermaster planerar man att bygga sju vindkraftverk av mastodontformat. De skall vara ca 250 meter höga och kommer att synas inom en radie av55 km.

Om projektet inte stoppas kommer det alltså att rulla in stora maskiner som skall hugga ner skogen men projektet har blivit försenat eftersom människor som protesterar mot nerhuggningen har slagit läger för att hindra maskinernas framfart.

De som protesterar har en hemsida där man samlar all kritik men även fakta kring saken. Bl a kommer människor att tvångsförflyttas och man ser en fara för det rika fågellivet som finns i våtmarkerna. 266 hektarskog kommer att fällas (vänta här nu, var inte skog bra för klimatet?).

Rune Engelbreth har en egen blog på Politiken där han har skrivit en mycket läsvärd artikel. Han listar sju olika skäl till att inte bygga ett testcenter just i detta område, alltså lika många skäl som de planerade vindkraftverken. Danmarks Naturskyddsförening kallar placeringen för ”ett monument över felslagen miljöpolitik” och man kan inte annat än att hålla med dem.

Själv känner jag ett stort hopp när jag läser om protesterna mot dessa jättevindkraftverk. Man kan trots allt inte bete sig hur som helst och människor ser och förstår när ett sällsynt naturområde är på väg att förstöras. Frågan är om det går att stoppa bygget?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Stenberg

  Danskarna är som vanligt: tjänar gärna pengar på andras klimatskräck men vill själva slippa få sin natur förstörd. För några år sedan gjorde jag en veckolång tur på motorcykel (relativt klimatvänlig) genom hela Danmark. Delvis på sk Margueritte-vägar, dvs särskilt natursköna sträckor. Efter att ha funderat på som skiljde dessa vägar från de övriga, gick det upp för mg: det var där, som man inte såg några vindkraftverk. 

 2. Pär Green

  Jag har försökt att få fram el-förbrukning för vindsnurror, men ännu är det ingen som vet!
  Vattenfall ringde upp och var frågande till ”förbrukning” menar du produktion?? Blev hänvisad till Svensk Energi!
  Svensk Energi har inte återkommit. (fick frågan samtidigt som vattenfel)
  Svar från Åland,
  Hej Pär,

  Jag kan tyvärr inte hitta någon sådan statistik.

  Jag försökte även undersöka saken snabbt via svenska sidan, hittade ingen sådan statistik där heller. Men intressant läsning fås iallafall på wwww.energimyndigheten.se om Ni vill läsa mer om Vindkraft i Sverige. Motsvarande i Finland http://www.energiasuomi.fi/ .

  MVH
  ÅSUB,

  Hej,
   
  Hur mycket el förbrukar Ålands vindsnurror?
   
  Vid för lite/mycke vind måste vindsnurror vara el-förbrukare!
   
   Svar från DinEL,
  Hej Pär!
  Visst behöver ett vindkraftverk el både vid drift och lite också vid stillastående. Låt mig få återkomma med uppgift om ”lokalkraft” för vindkraftverk efter jag rådfrågat dom som bättre kan svara. Vi har lite besvärligt att svara upp just nu i semestertider.
  Det är en intressant fråga!
   
  Somamrhälsning
   

  DinEl

  Är det någon som har information?
  Hur länge måste snurra, snurra innan den har kompenserat sin egen förbrukning?

 3. Ivh

  Pär Green #2
   
  Jag har frågat f d kollegor som jobbar hos Tekniska Verken hur mycket el det går åt för att hålla ett vindkraft verk i drift. De kunde inte svara direkt, men återkommer kanske på måndag. De uppskattade att det rör sig om en effekt på några hundra W när kraftverket står still.
   
   

 4. Pär Green

  Ivh # 3
  Tack för svar, men de snurror som är anslutna till högspänningsledningar kräver ett antal kw enbart för att underhålla transformatorer osv.
  Tillkommer värme, hissar osv osv.
  Svaret från DinEl är intressant.
  ”Visst behöver ett vindkraftverk el både vid drift och lite också vid stillastående.” hur mycket då?
   

 5. Pär Green

  Ivh # 3
  Självklart har även frågat EON, Telge osv, men inte fått något svar!

 6. tty

  Ett partiellt svar kan man få på http://www.vindstat.nu. Där kan man se att vindkraftverk vid låga vindhastigheter faktiskt har negativ produktion. Nu är ju statistiken tyvärr över hela dygn, och man vet ju inte om verket stått stilla hela dygnet, men siffrorna visar på att stora verk (ca 2 MW) drar minst några tiotal kW vid stillestånd, och verken till havs på Storgrund t o m mer än 50 kW.

 7. Ivh

  Pär Green #4
   
  Tomgångsförlusterna i transformatorerna är många gånger högre än vad behovet för underhållsel för ett vindkraftverk. Till vindkarftverket så är det elektroniken som drar ström även o verket står still. När verket är i drift går det åt mer underhållsel.
   
  Den normala driftspänningen för en vindkraftverksgenerator är 690 V.

 8. Pär Green

  Ivh # 7
  ”När verket är i drift går det åt mer underhållsel.”
  Har du känningar som redovisa?
  ”Tomgångsförlusterna i transformatorerna är många gånger högre än vad behovet för underhållsel för ett vindkraftverk.”
  Men, de snurror som är anslutna till högspänningsnätet måste ha ”egen”
  transformator?
  Hur många tusen villor kan värmas upp av underhålls-el?

 9. Så.  I ett vindkraftverk har vi följande förluster:
   – Växellåda för att få upp varvet
   – Transformator för att få upp spänningen
   – Underhållsel
   – Annat underhåll. Klättra upp och kolla/byta olja?
   – Avisning av rotorblad
  Och inte särskilt lättillgängligt. Att snacka om tusentals såna där som skall skötas om.  Är det det som är nya gröna jobb månne
  Dåligt utbyte blir än sämre
   

 10. Maths

  #9
  Nä, det verkar  ju som ett hutlöst slöseri…

  Bättre då med alla underhållsfria motorer, tankfartyg, tanbilar, raffenaderier och lättillgängliga råvaror. Inga förluster att räkna med där vad jag kan komma på!

 11. Maths!
  Det vore skillnad om de var effektiva och kostnadseffektiva!!

 12. Pär Green

  Maths # 10
  Bättre då…….
  Självklart, belastar inte skatter eller elpriset!