Sökresultat

Växthuseffekten, enligt William Happer

Gästinlägg #28 av Gösta Pettersson 2019–2020 publicerade fysikerna W. Happer (Princeton Univ., USA) och W. A. van Wijngaarden (York Univ., Canada) två arbeten (H&W 2019, H&W 2020) som rönt stor internationell uppmärksamhet. Arbetena och kommentarer föranledda av dem gav bland annat under 2021 upphov till tre KU-inlägg författade av Ann Löfving-Henriksson (William Happer ger Bjørn   →

William Happer om växthusgasernas fysik

För ett par veckor sedan så gav professor William Happer  ett föredrag för medlemmar av CLINTEL och Irish Science Forum. Det handlade om den grundläggande strålningsfysiken för växthusgaser. Så här gäller det att hänga med. 🙂 Han börjar med de klassiska experimenten av John Tyndall för att mäta de fysikaliska egenskaperna hos olika växthusgaser, inklusive   →

IPCC scenarier och Professor Happer

IPCC med flera påstår ju att jorden blir varmare när mängden koldioxid ökar i atmosfären. IPCC använder sina klimatmodeller för att räkna ut hur mycket. I det här inlägget tänkte jag försöka beskriva lite om teorin bakom och vad den egentligen säger. Jag tänker också beskriva lite om ett arbete som nyligen gjorts av Wijngaarden   →

William Happer ger Bjørn Lomborg en rejäl läxa

Bjørn Lomborg gör intryck världen över och ingen mindre än William Happer har skrivit en intressant betraktelse över Lomborgs False Alarm. Den finns bland annat att läsa på Clintel.org. https://clintel.org/william-happers-review-of-false-alarm-bjorn-lomborgs-new-book/ Happer börjar med att hylla ekonomen Lomborg eftersom han sedan länge har opponerat sig mot lögnen att klimatet är det största hotet mot mänskligheten, när   →

William Happer, klimatfrågans kamikazepilot

Medan allas Greta gör internationell succé, uppbackad av konsensusmedia och måhända något mera, börjar det bli riktigt spännande i USA. William Happer (Professor of Physics, Emeritus, Department of Physics at Princeton University) verkar ha fått ett för klimatfrågan tämligen avgörande uppdrag. I höstas plockade president Trump in honom i USAs nationella säkerhetsråd (1) och nu   →

Professor William Happer, känd klimathotskeptiker, utsedd av President Trump att ingå i USA:s nationella säkerhetsråd

En nyhet du inte får läsa i svensk media är att William Happer blivit utsedd att ingå i USA:s nationella säkerhetsråd som senior director for emerging technologies. Först måste vi förstå betydelsen av detta säkerhetsråd och sen vem William Happer är. Förenta staternas säkerhetsråd, National Security Council, förkortat NSC, är ett till presidenten betydelsefullt rådgivande   →

Om Vasaloppet och William Happer

För 10 år sedan förutspådde en från TV känd meteorolog att Vasaloppet snart skulle tillhöra historien. Nu tror jag visserligen att han underskattade möjligheterna att ordna ett åkbart spår även dåliga vintrar, men framför allt så trodde han nog alltför mycket på IPCCs modeller. Jag kanske i rättvisans namn bör påpeka att han talade om   →

Trump träffar Happer

I fredags kallades fysikern och klimathotskritikern William Happer till ett möte med Donald Trump. Vad de talade om är inte känt utanför väggarna. Men det finns en del positioner i den Trumpska administrationen som ännu inte har någon kandidat. Exempelvis inom energi- och vetenskapsområdet. Våra vänner på Klimarealistene skriver mer om detta här. The Washington   →

Happer´s Statement om Dagens Korsfarare och Mänsklig Dårskap

I höstas startade William Happer CO2 COALITION Carbon dioxide, a nutrient vital for life. http://co2coalition.org/ I styrelsen och bland rådgivarna finns många välkända och väl meriterade vetenskapare och tillsammans har de skapat en insiktsfull och inspirerande webbplats (Se under About). På bloggen duggar inläggen inte tätt men de är alltid intressanta t.ex.: “Scientific silencers on   →

Professor Happer: Koldioxid bra för människan

Här är en kort och koncis intervju med professor Will Happer på Princeton University om hur IPCC vetenskapligt misslyckats med sina prognoser om en snart förestående klimatkatastrof. Samtidigt slår han ett slag för fördelarna med en högre halt av koldioxid i atmosfären. Vi bör inte blanda ihop koldioxid med hälsofarliga luftföroreningar. Ingemar Nordin 0