augusti, 2014

Konsten att skrämmas med stora siffror utan sinne för proportioner

Bildtext (BBC): The change in height of Greenland’s ice sheet between January 2011 and January 2014 Gästinlägg av Sture Åström som driver föreningen Klimatsans . Någon tipsade honom om en artikel på BBC News där det påstods att Grönland förlorade 375 kubikkilometer is per år. Sture svarade: Här ser du en annan sen studie: http://wattsupwiththat.com/2014/07/06/lying-with-statistics-the-national-climate-assessment-falsely-hypes-ice-loss-in-greenland-and-antarctica/   →

Öppen Tråd

Ack, Augustis fröjder! Här är veckans öppna tråd om väder, klimat och energi. Redaktionen

Professor Claes Johnson har fått ett fint erkännande för viktiga vetenskapliga framsteg

Claes Johnson, professor emeritus i matematik, som är en av Sveriges internationellt mest kända klimatskeptiker, har vunnit en uttagning för ett fint vetenskapligt pris, en medalj. Han har av särskilda skäl tackat nej till att motta medaljen men detta minskar inte det erkännande det är att ha vunnit uttagningen av denna fina utmärkelse. Med detta   →

Klimataktivism betalas med skattemedel

Det pågår en hel del aktiviteter kring klimatfrågan just nu. Det är ju valår men att temperaturstigningen i atmosfären har avstannat/saktat ner och havsisen i Arktis inte verkar slå något minimirekord i år kanske också gör sitt till. Ju mindre effekt i verkligheten ju mer måste aktivisterna lägga på ett extra kol för att försöka hålla kvar opinionen i en alarmistisk stämning. Som   →

Kina och utsläppshandeln?

Den effte femårspalen antas under den kinesiska folkkongressen Jag tänker idag referera till inehållet i en utredning som gjorts av Fores 2012 (Fores studies 2012:1) och sedan återtryckts eller publicerats gemensamt med SEI, dvs Stockholm Enviromental Institute (SE-FORES-2012-China-Carbon-Emission.pdf). Rapporten ser närmare på Kinas ambitioner att skapa en nationell handel med utsläppsrätter av koldioxid, dvs en   →

APS baklänges på slak lina?

Amerikanska Fysikersällskapet (APS) har tidigare diskuterats här på KU. Det har varit ett av flera sorgliga exempel på ”lärda sällskap” som svikt sin granskande roll och sålt sitt oberoende när det gäller klimatfrågan. I England har t ex Royal Society häftigt kritiserats för alarmistiska uttalanden, och i Sverige har Vetenskaps- och Ingenjörsvetenskaps­-akademierna varit okritiska bekännare   →

Klimatets förindustriella invariabilitet – en annan dogm i klimatalarmismen

När jag på 1950-talet gick i Folkskolan fick vi lära oss hur behagligt varmt klimat det var speciellt på Bronsåldern (i Sydskandinavien för ca 1800-500 f.kr.). Ovanstående skolplansch (bild från Malmö museums samlingar) visar hur det kunde ha sett ut. Dagens elever får säkert en helt annan beskrivning i sann klimatalarmistisk anda – värme eller variabelt   →

Att tala med troende

”Vi”, d.v.s. vi som inte tror på en av människan orsakad katastrofal global uppvärmning, vet alla att vi har en i det närmaste omöjlig uppgift, åtminstone så länge som vi talar svenska, i andra länder är läget inte fullt lika hopplöst. Som Jacob Nordangård så lysande beskrev situationen häromdagen, så är det allra svårast att   →

Öppen tråd

Om “månillusionen” säger wikipedia: “Månillusionen är ett optiskt fenomen i naturen, där månen ser ut att vara större när den är nära horisonten än när den är högre uppe på himlen. Att månen syns rödare när den står närmare horisonten beror på att dess strålar då passerar genom mer av jordens atmosfär, och sprids mera   →

Hur hållbart är det att tala om hållbar utveckling

                                                                      Lennart Bengtsson skrev i våras att han tvekat om att gå ut och debattera klimathotsfrågan offentligt eftersom ord och begrepp inte har samma innebörd för alla. Ett sådant begrepp är climate change ett annat är grön tillväxt https://www.klimatupplysningen.se/2014/06/11/talar-asa-romson-och-stefan-lofven-samma-sprak/ och ytterligare ett är ”sustainable development”, hållbar utveckling. Begreppet skapades 1971 och har sedan använts i   →